#5416: Record

(EP Giröf ara-mal?  I

illllllllmlllllmllmlmllllimmi"HlnI[mlmig12min"min"imm;Ililmgmigmlm; "mmmp!timimlmwlmslm"rastaägarna"man:värst-smuts:tfn-lim

nu Im llll HH IHI IHI Im llll HU "II

w Musikprogram: Les Banderilleros Marsch . .I . . . . . . . F. Valpatti.

   
        
 

I) ..  .1 2) ,,
MeSStePJOUPnaIen Den tappra Isvärmodern.

Enastående komiskt lustspel från
Nordisk Films Comp.

med Lauritz Olsen, Oscar Stribolt
och Fred. Buch i huvudrollerna.

Ett storslaget panorama över den gamla staden.

4) Vi oo - o h i
Karleke ns trlumf.
Folkskädespel i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.
I- huvudrollen: WALDEMAR PSILANDER.

Obestridligen säsongens bästa

PSILANDER-FILM.

Föreställningar: vara. 5-72 7, 1127-8, 8-112 10,12111m. n.  71 e. m.
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

- A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

9

Senaste krigsnyheter, bl. a. Ärkehertig
Karl Franz Josephs besök hos
trupperna i Tyrolen.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain