#5415: Record

.,2Pn
- (EB eföf afam (19 

IUWWWWWWWH!!WW"till"Wii"WHIWHWIIIU"WWW! HII""HH"W"IiWWF?.itä-åtåäéwéiläåiääiäflä?äfåläwäifi"fäiäf"ftill
Musiliprogram:
Lieb und Lust Marsch . . . . . . .  .  .   I: I 

 

lt. Statsminister-Karl Staaiis begravning I "

2)

Mysteriet på Karnevalen i

N izza
Kriminaldrama i 4 akter utgivet av GAUMONT.

En lika praktfull som spännande bild med flera tekniska nyheter samt de
mest storslagna scenerier från Rivieran.

 

Föreställningar: Vardagar 5-112 7, 1127-8, S-V210, 1(210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. I Barn äga tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain