#5404: Wanadis

WaalssälmE-:m

. till Ng. 0 J
i?

linmHL & ANDERsåoNs TRYcKEm 1,3., sTHLM 1915. QX 
I

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Friko och kanarieiågeln.

Roande skämtbilcl.

  
 

Messteriournalen.

Intressanta nyheter från kriget.

3)

Av skadan blir man vis.
Lustspel utgivet av Vitagraph.

  
  

En praktfull film, som fägnar ögat och fängslar sinnet.

Föreställningar: Vardagar 112 7-8, 8-112 10, V2 10-11.
Söndag 3-6 och 7-11.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain