#5402: Wanadis

f [få

 
 
  
 
   
   

V4
wÅNDAHL & ANDERssoNs TRYc-KERI Ma.. sTHLM 1915. 

 

 

i Å 2)

Med bergbana från Niesen Leonce tycker om små fötter.

Ett särdeles komiskt lustspel
Praktfulla naturscenerier. utgivet av Gaumont.

  
 
  

  
 

En liten, liten man.
Lustspel från NORDISK FILMS COMP. med

FRED. BU i . . . é 
4)

Åttonde budet.

sKÅDEsPEI. I 3 AKTER
I l huvarolena; oBE schDKRAU oHN! l.

F" V t , ad6M1f28, 2-, b
 I 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. i

A.-B, SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain