#5399: Record

(EB ör afamqlp

mwwlwmimnunnanminmiiiumi:i"HimwimmimImimmi mmm:iiffmimmiinWgäng-W"tft-"W"fm-"Him

l nu nu ml llll llll lm Im lill llll llll

I dag föreställningar
till förmån för insamlingen av ved åt de fattiga till jul.

PROGRAM:

Introduktionsmarsch.

Senaste krigsnyheter. u
2) leUL VIUS KAMP FÖR cABIRIA

2zdra delen

 

U

  
   

 
 
 

 
 

  

ä x
N 5
xxx 

xxx: w-

e s ABRIELl; crA

Denna det utgör ett helt för sig och börjar med Fullvius, återkomst
I till Karthago.

  

 

-ll-e. m.
Föreställningar: Vard. 5-1f2 7, 1j2 7-8, 8-1f2 10,-V210-11 e. m. ,
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Förest. i oavbruten följd: 1j22-6 och 7

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain