#5370: Södra Kinematografteatern

9
L.
f
"x
M. I Y f
lf -i
FOI-...dyr i (En X. 
.h ...- ...mi-fä
4 ( y I .
I? ..
1 [ul
I L v) i
f

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

   
 
 

 

 

  

 f-SiDRA  
Kmtmmlumf mm

vln sTADsPARKEN.

 

   

 

 

JBe stora marmor
brotten i Barrara.

Fin in verklighetsbild.

  

 

 

i f " Gripande verklighélsdrama.

Sensaiionell.

Ik

I =
CI.)
l=
q
:r-
H
CD
Cl:
m
ä

 

OBS! Ny

 

 

 

 

 

 

Humoris-tisk.

den 25 Nov.--l Déc.

  

  

 

Tag denhara med ro.

.TIIIIIKHIISIIIEIEIL

Storslaget fint handkolorerad bild.

En uvälkummagxäsl.

. b w,
-lg-E f .N

-v-

  
 

.x

Heldre dö än svärmor i huset. "i
Mycket komiskt.

BERNDTARNA I

från STEIIESTAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. I?
I år. 1 .
. 1 l "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KT. BOLOSCA R

 

 

 

 

 

 

 

 

E. KU LLS

 

 

GRAFISKA KONSTANSTA LT MA LM

Information

Title:
Södra Kinematografteatern
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain