#5289: Scala

FOLKETS HUS

Lördag 6-10 och
Söndagen ol. 24 Mars. kl.. 5-40 e. m.-

1. siapjak-i vid Malmö.

H. K. H. Prinsessan MARIA deltog.

2. Bakomv kulisserna..

Gripencle dramatiskt skådespel.

Den gainld skådespelare Brichanteau har tagit ett hittebarn i sin värd. Han uppfostra-r det
med en faders ömhet och omsorg.. Den lille. flickan är hans största glädje. Han är sjalv hennes la-
rare och känner sig stolt över att i henne ha utvecklat en taiangfull skådespelerska. Tillsammans
gå. de för att underteckna kontraktet för Ellen Derys (den unga iiickans namn) första engagement
som en verklig högtid. Dock tyvarr7 samtidigt med. framgången kornAer otacksamheten.

En afton försvinner den unga flickan från det lugna näste, där hennes barndom förflutit. He-
la netten väntar den stackars fadern på sitt kära barn. Hon återvänder ej e e -.

I ensamhet och sorg åldras den stackars Brichnnteau hastigt. Av svaghet bunden vid sin
stol. tänker han ständigt på den frånvarande. En .dag får han . i lar av tidnin en "KO d-
leda: :Ellen Dei-ys s-ke-:l-lråter-e .iigfvv f; l. ,.. , Vi -- sin .a - . .
Dairzinde -ocli upplörd Vid tanken på sitt kare. barn stunder .han sin trogna hushåll ka till artisten
med en enkel bukett. Hennes förse-else ar alldeles glömd7 och han vill gratulera henne med an-
ledning ev framgången. f Vaktinastaien på teatern tillåter ej hushållerskan att själv franilålmna bu-
ketten. Har-över blir hon naturligtvis mycket ledsen Poch återvänder till sin-thsbonde som omtalar
att hon ej fått se barnet. Gràtande faller den stackars gamle mannen i sömn påsiin stel, I i r i

Emellertid blir ski" lespelarskan applåderad och gratulerad av alla. -De härligaste .ot-s dyrba-
raste blommorna överraskas henne. Påkladningsfrun framlamnar med föraktfulljmin en enkel viol-
bukett. Den är utan tvivel från fattig beundrare! Till allas förvåning brister skådespelerskan i
gråt, då hon kastat en blick på det medföljande kortet. och för den enkla buketten till sina läppar.
Hastigt sveper hon en kappa om sig och skyndar bort.

j [det tai-vliga rummet sover Brichanteau fortfarande. Dörren öppnas tyst och en upprörd
kvinna inträder. Honagripes :av medlidande vid åsynen av den sovande gamle. Så förändrad och
gammal han blivit! Angerfullt knaböjer hon framför sin valgörare, fattar ödnijukt hans hand och
ber om förlåtelse, Den gamle fadern slår upp ögonen gladt överraskad vid anblicken av det älska-
de och saknade barnet. Han trycker nenne ömt till sitt hjärta. De skola icke skiljas mer.

    
  
 

  

   

    
 

    

 

 

!l

 Lehman sein nededeelta. Kemisk.-

L

  

Romantisk skildrimf från inbördeskriget i Wii-ginia åren 1860-1865.

Ö

(,.

Ingen period i den amerikanska historien är så utrustad med gammel erinran
om mandom och mod än dessa minnesvärda dagar, då broder stridde mot broder och
fällde varandra för den sak de trodde äara den rätta. Ett halvt århundrade har gått
tillanda men ännu nns en kvàvd brand i varje ädel amerikans hjärta, vilken har tjä-
nat till att oavbrutet bibehålla minnet och göra dessa gamla. generaler Lee, Grant,
Sheridan, Mead, Longstreet, Sherman. jackson, och en stor del andra odödliga.v Sce-
nen utspelas i gamla Virginia mellan åren 1860 och 1865. I -

Pretty Jennie Carrot har förälskat sig i sin broders kamrat, som följt med honom
hem under deras permission. De äro båda officerare i Onkel Toms armé. Då detta
krig utbröt skildes och möttes kamramraterna l huvudarmén. Det slutliga återföre-
nandet mellan den nordiske soldaten och hans sydländska trolovade formar historiens
intresse i denna nya krigsbilb av Selig.I Gammal i temat men berättad som Selig
berättar håller den intresset uppe från början till slut.

5. Tjugo svärmödrar. Skrattsuccés.

OBS! Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

Entré 25 öre, Barn 15 öre. smalma- Typmnm Amin, 1912.

e

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain