#5288: Scala

i 9:eu HBL; .

I

4-, .
.nl-l 91 I 113.1 .
e. evil-Nja
får) h ,1.. k? . .
  -

 

 

 

I  l
P .EH-IIIIIIIB i l III-...IIIII .III-III...-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKETS HUS -

Manda-gen d. 25 Mars. kl. 4-10 e. m.

A.-B. konstfilm.

1 l. Hennes offer..

Stort gripande drama i flera avdelningar. Inspelat av A.B:s bästa förmågor.

Dä den unge sonen Capa Blanca i ett rikt mexikanskt hus är på väg hem från
skolan möter han en .ung tjänstflicka Mary, vars skönhet formligen-fascinerar honom.
i Han intages av en häftig kärlek till henne och till hans glädje besvarar hon hans
kärlek. Capa Blancas fader är död, men då. hans moder får kännedom om förhållan-
det mellan honom och Mary, blir hon upprörd. Hon älskar sin son över allting;
han är också hennes enda barn. Hon finner ett sätt att bryta sin sons böjelse för
Mary, Hon kallar nämligen denna till sig, framhåller för henne att enV förbindelse
mellan Capa Blanca och Mary den lågättade tjänstflickan skulle komma honom att
förlora sitt goda namn och sitt anseende och vädjar ktill henne att visa sin kärlek ge-
nom att avstå från honom. Flickan svär att ställa sig moderns önskningar till efter-
rättelse och hon inleder i detta syfte en förbindelse med en äldre mexikanare av hen- -
nes egen börd. Det har verkan, då Capa Blanca går bort uppretad men med brutet "
hjärta. Då detta skett, bryter Mary med den gamle mexikanaren. Då denne sålun-
da ser att-hennes hjärta endast är fästat vid Capa Blanca upptändes han av svartsju-
ka och följer efter Capa Blanca för att mörda honom. Mary som fruktar den gamle
-fmexikanarens galna svartsjuka följer också efter, och just då skottet avlossas emot
Capa Blancas, kastarfhon sig e tröst är att hon dör i sin äl-
skades armar och sålunda f - P- i - Y f  " I. 1 i i i
var.

    

2. -jtt besök:  Welnerine  Italien.

-Storslagem vacker naturbild.

.3. I  nåd i, och onåid. Amerikanskt lusispal.

4. Vill] Eli KVINNUHJÄHTA FÖHMÅH. "W

SPÄNNANDE VERKLIGHETSDRAMA I 30 AVD.

Två människor levde lyckliga, båda ännu nästan barn. q Oskar är kadett och Adolfine den
sextonäriga dottern till en adlig godsägare. De äro kusiner. På sin morgonpromenad till häst i
skogen träffade hon honom ofta. Kärleksfulla ord gingo över hans läppar och Adolflne strålade av
lycka då hennes fader kommer ridande förbi. Den gamle aristrokaten, som gärna hade sett dottern
kunnat gifta. sig med sonen till en av hans gamla vänner, blev mycket ledsen då. han såg de ung-
as glädje, ty i hans minne rann upp ett löfte fràn den föregående dagen då han på grund av pen-
ningförlägenhet nödgats lova sin störste fordringsägare, en gammal baren, sin dotters hand. För
honom återstod nn ingenting annat än att söka förmå dottern att gifta sig med den gamle baronen,
huru smärtsamt det än kändes.

Aktenskapet kommer till stånd, men dä baronen en dag råkar ut för olyckshändelse och dör
blir Adolfine snart änka..

Slutscenen visar oss en dubbelförlovning, som medför lycka för tvenne älskande par.

 

5. Konstens imitation. Kemisk.

Bern age ej illträdle  

Entré 25 öre, Barn 15 öre. engeiholm Typomnm Ammar, 1912.

f

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain