#5287: Scala

Fifi
9...
W
ct
rig-n
CD
:r
c:
90

Folkets? hus.

 

Flen. den se een Lera. nen so mv.
in. mo e. m.

:tina i. 
  

Det handlar om en inbrottstjuv, men denne hinner inte långt i sitt före-
havande i det hus han brutit sig in i.. Allt är iörtrollat. Poliser uppträda helt
plötsligt och försvinna, golvplankorna sparka honom, väggarna spruta vatten,
tavlorna få liv och kasta- honom från rum till rum etc. Kort sagt, hela kine-
matografiens alla knep komma här till användning.

IHjaltens egendomliga slutäventyr måste alla se.

V ansinnigt uppsluppet skämtnunnner.

SENASTE
NYHETER

 

 guliregnehnehen. Dremel.

James har sitt. hem på landet ett hus omgivet av guldregnsbuskar, där hans mor bor. Nar
"guldregnef står i blom tar han avskedav modern och far till främmande land. Modern sitter hem-
ma och sörjer i ovisshet om sonens öde.

Efter tva år får hon ett brev från einv käre James. Han har då. blivit oskyldigt fängslad.

På fängelsegàrden går James och utför sitt arbete under uppsikt av en vaktar-e. Han kom-
mer frem till en buske med blommande guldregn och han tänker på sitt hem, Det känns bittert.
i sinnet och han förbannar sin fångenskap.

Modern har ej hjärta att stanna hemma, när hon vet sonen vara fängslad. Hon säljer sina
möbler och reser till honom. På vägen fäller hon många bittra tårar i känslan av sin otörmàga
att kunna. gora något för sonen. "

Da förbarrnar sig en av de medresande över henne - en äldre herre som sett hennes sorg.
Han är ingen mindre än direktören för det fängelse dar James är fånge. Han lovar hjälpa henne,
och sonen blir fri. , i

Ater sitta moder och eon i lycka under den blommande guldregnsbusken vid hemmets dörr.

Gripande och stämningsiullt!

 ereennoinanoreeonrs vinrrnrin

 lll-ni eget hus. Luetepel.

Costello reser med sin pappa till badorten Och rapportera en tjuv.

 

Och skilies med sorg från sin fästmö. Polisen kommer.
Det är liuvligt vid havet. Och situationen artar sig al-lvarsam.
Men iastmön längtar. Han får 10 minuter att legitimera
Han får alltså ett brev och sig på .
Kontorsnycklarna av pappan. f i - Och mår alls inte bra.
Han glömmer dem på kontoret - Fristen är slut s

i Och är utestängd. Och rättvisan obönhörlig.
Tr-"aiiar till slut ett öppet fönster Andligen dyker iastmön medipap-
Och kliver in. panupp
Men tjänar-ne mittemot aro mycket Och tjuven beiinnes icke vara tjuv.

intresserade.

Britt till ändring av programmet förbehålles.

   Engelholms Typ.Anstalt,1912.

 

Söndag e m Skådespel i 3 akter1 av Urban Gad.
MoNoPoLeKÅDEePELE-r I huvudrollen;
 n zigenerskan H LuscH-A i

   

den berömda Filmsdivan

Fröken Aeta Nielsen.

EJ: för bam:

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain