#5286: Scala

Scala

Fredagen den 15 nov. B-lll e.  samt ördagenden lll fràn kl. 6-8 e. m.
dàlbarn äga tillträde.

 

 

 

 

 

 

 

l. Hjälten från Kapstaden.

Intet är så hårdt och oböjligt som faderssinnet då det tror sig vara orättvist behandlat. Os-
mond, ene delägaren inrman Osmondöz Brathers äger just ett sådant oböjligt sinnelag. När
därför hans son äktar en dotter till en man, på vilken Osmond förlorat stora summor, förvisar han
såväl sonen Georg Osmond såväl som hans hustru Rosa ur sitt hus. .

Georg må kort därefter deltaga i striderna mot Boerna. Vid Kapstaden finner han hjälte-
döden. Hans sörjande änka uppsöker sin stränge svärfar och i det hon visar honom. hans lille son-
son, heder hon om beskydd. Men den i sitt innersta upprörde Osmond jagar henne brutalt på dörren.

En hård strid för det dagliga brödet får nu den rike mannens sonhustru utstå för sig och
sitt barns livsuppehälle. Efter en sexårig kamp för tillvaron mötes hennes och den hårdhjärtade
svärfaderns vägar åter igen i det hennes lille son en dag inkommer med sinI farfar i det fattiga
hemmet. Farfadern, som nämligen icke känt sin sonson, har för denne tillfölje en tillfällig berö-
ring med honom beslutat att göra honom till sin arvinge och på så sätt göra sin laglige son arv-
lös. Döm om hans förvåning, då han märker hur ödet här korsat hans avsikter. Tro dock ej att
hans sinne härvid mjuknar, nej, tvärtom hårdnar det ännu mera till för den olyckliga kvinnan
som intet annat ondt gjort, än åktat och älskat hans son.

Osmond tager sin sonson tillsig, men förbjuder samtidigt den arma modern att vidare åter-
se honom, dock detta är mer än den hårt beprövade kvinnan kan hålla. Gång på gång smyger
hon sig till att återse sin son, och gång på gång blir hon bortjagad, tills äntligen lven dag hårda
sinnet mjuknar och han ömt lägger sin arm om sin sons änka och för henne in i det som för
länge sedan bort Varit hennes.

2. Lammet i vargarnes håla.

En kvinnlig kontorists kärlekshistoria.

Det är en hemsk bild från det moderna affärslivet, som här upprullas för oss. Det är kampen om guldet, guldtöreten,
-som gör människan till skurkar och som skulle triumfera, om ej hederlighet och självuppoffring funnes till.

Vår kvinnliga kontorist klagar hos sin mor över att ha den plats hon nu har. Hon förstår att affärens båda inne-
havare äro svindlare, som leva pà bedrägeri, men hon kan ingenting göra. Modern tröstar henne, och hon beger sig till
vargarnes kula. i i

Den ene av cheferna befaller henne skriva ett viktigt brev. som genast skall vara färdigt. v

.. Om brevets innehåll sväva. vi ej längre i okunnighet. Det gäller ett nytt offer. En ung förmögen man år det som det
gäller ett nar-ra -av honom hans pängar, och den snygga "affären" göres upp på cheferna: rum.

Flickan anar oråd men vågar ingenting göra.

Af en tillfällighet blir hon bekant och god vän med den unge mannen samt yppar för honom sina farhågor beträffan-
de sina principalers avsikter, vilket i sin mån ledentill avslöjande av dessa. f

Skojarne äro fast och föras till sitt straff.

Men i sitt hem hos sin mor sitter den unga kontoristen nu utan plats. Belöningen väntar dock-

Den förmögne unge mannen, som höll på att bli offrad men räddades av flickan infinner sig, och snart äro de unga,
vackra människobarnen förenade för alltid.

3. Frànlkadettskolan vid Karlberg. Gymnastikövningaf i full rustning

4.. Ved Petters koffeiter innehålla.

Petter Resikring är menageriägare och tar in på ett hotell, men då den ovanligt pepprade
räkningen visas honom, får uppassaren själv ta fram pengar ur en koffert. 1
Alla koffertar öppnas nu och de fyr ota bestar, de 1nnehålla, rusa ut och vända upp och ned

på hotellet.

Skrattretande komedi med vilda djur.

I

Lördag från xkl. 8-er e. m. samt n .

W Söndag med början kl. 7 e. m. Dansusen
Storstadsdrama ur livet bak kulisserna

i tre akter och en epilog.

Ett extranummerl :::::::::::::::::::::::; Barn äga ej tillträde!

Rätt till ändring av programmet förbehålles. I 1

      Engelholm: Typ. Anltalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain