#5283: Scala

iBiograf Scala

FOLKETS HUS.

 

.pr-p, 7.1-1: - .. 4- v in:

"P.eesrm.w" f" ie,(
1. Veckans nyheter. -

Pathe-Journalen. I Den sist utkomna.

i D E
- b 1

 

 

Svensk nyhet.

42. Var kust-flotta. I

Första serien:
Från sommarens övningar vid svenska flodens lerpedskola.

 

 

 

ä :imponerande bildserie. upptagen med konungens tillstånd. E
QSSUIIIIIIIIIBIIIIFIIIIEIIII-ISINIIIEIIIINIIIIIIIIIIIISI.IIIB-IFIIIIIIIIII

4Stor-slagen amerikansk nyhet från världsfirman

 

KALEM, New-York. MÄSTERLIG KONSTFILM.
3. Snar rädighei ger belöning.
i eller s

y Den förlorade godsvagnen.

Stationsföreständare Graaford äger en vacker dotter vid namn Mabel, Hon har förälskat sig i
herr John, en järnvägstjänsteman, men herr Graaford anser ej detta för ett passande parti för sin
dotter; han far därför ut i förebråelser mot John, då han en dag finner de båda unga ivrigt sam-
s räkande. i I , .

p Herr John blir beordrad att medfölja och övervaka ett godståg, vari den ena vagnen är las-
tad med sidenvsror, värderade till 75,000 dollars. Ett missöde gör att kopplingen springer sönder,
tåget delar sig i tre delar, olyckligt nog störtar den dyrbart lastade vagnen med sitt innehåll ned
för en brant, och då. herr John ej kan redogöra. vart vagnen tagit vägen, blir han ögonblickligen
avskedad. John sökeröverallt att fä någon plats, men förgäves. Han beslutar sig dä för att ej gi-
va sig rast eller ro förr än han fått reda på vagnen, och därmed bevisa sin oskuld. Han gär ut-
med järnvägsspäret, beräknande att pä så vis få reda på den. Hunnen ett stycke, upptäcker han enYL
brinnande järnvägsbro. Läggande sig ner mot skenorna hör han att ett tåg är i annalkande. Be-
slutsamt och raskt springer han genom lägorna och hinner just lagom att varna. ett extratåg, som
kommer, vari trafikchefen jämte Greaforcl befinner sig på inspektionsresa. -

Alla arbeta med att fälla träd i den bredvid liggande skogen för att därav erhålla timmer att
provisoriskt ietàndsätta bron för att kunna fortsätta resan. Under tiden promenerar Mabel, som
medföljt sin fader, omkring i skogen. Hon finner till sin stora glädje en järnvägsvagn ligga själpt
omkull. Strax springer hon tillbaka och omtala. detta för John, som genast medföljer till det upp-
givna. stället. Han iinner under vagnen ett plakat på. firman som var ägare till vagnens dyrbara
last. De båda unga orniamna i sin stora glädje varandra. Nu skall Johns oskuld bliva bevisad, och
då han till på köpet räddat allafrän en tågolycka, kan väl ej något hinder mera innas i vägen för
deras lycka. Mabels fader, somnu inser att han gjort John orätt, samtycker med glädje till de bä- i
da ungas förening. .

4. Amazonerna.

En modernhistoria om moderna söta flickor och unga
män, som blevo indlaner och skrämde de unga flickorna.

5. Rider. rider inte. - 
Ett Vildsint avsnitt ur en oiörvägen skämtares liv, då

- ödet kastade honom in på ridlärarens stolta bana .- fast
han inte kunde rida. Men han redde sig ändå.

      x Engelholmsfyp.1k.nstalt, 19i2.

 

 

,

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain