#5279: Scala

i Org

 

I" f .kEoLKEIYTngHu-e;

 

 

    

  

(lördagbnmnn söndagen d.ssalem-malarm. 

v"PàÖGRAM:;j1,

 

 
   

 

 

 
 

 

   

 
   

 

. i i-AMERrKANSKKoNSIEnM;-, .i 1 i . I
"I Brottsfyekeä ur livet-:If I Q; f VVEttk 1idfé13?enfs (bflrarna,V Å Ä- :Oerhört-realistiskt. 1 I
John är sjöman. Hemma går den ungahnetrun och de srnfåfharnen ensamma. Hustrun ärr
levnadsglad och vackel-.och hjusas av en ungT-I affärsman. Farfadern får leka med de små medan hon, en
underhåller sig med sin älskade. e I - . .
I krNär-1"- John kommer hem möteshan av farfadern och barnen. Han storm-ar jublande-till Sitt hornx
dal-Ähustrun kyligt. hälsar honom. Y i , i 1 l. - k
" Ålskaren ber hustrun om möte. Hon beslutar rymma mjedhqnom, men-tappar :nerv-at,11 . John fin-ÅV
ner detta och ser rnötesllgirden.l Han är nära förtvivlan, men-villpröva sin hustru ochflåtsas,;intet om;
 N falsk-aren går till mötet-står JOhfn i beredskap.- LdIInppetån, John forarskarenfbem till
:in bostad, visar-pàfde små pskyldig äbarnen,v .som han-villfgörla .moderlöee genom att: resa. med,
IIIenne. j H i 37 I 1 i - P . . . i . .i .I v
I 1 Hustrun väntar under tiden oroligt på älskaren. Dä denna ej kommer, går khon till hemmet
Vdär mannen konfronterar henne med tälskaren. John driver ut skurken. Hustrun ber om nåd och
förlåtelse. .Barnenwkornmn in. Rörd av. barnens ömhet- voch makensv tårar lyderv John sitt hjärtas
i v röst och förlåter henne. n I i i v V1, e VH. Vi .a
I. 1 f i , I s" . A:   v :M U wk. Å- "i I
- , 2. Wiens aulunnhllfhrankan land e - .
I ar e e. - Jor- .ene djur. . . -
o e I , Humoresl; i levande bilder. i II 4 1
. i i IEX[ol-"essnyhet utgivet av, "bjliwihlöuflKIFiätiànIiaå j -
. Å , 5. . Norsk: IIna-tu r. g V i. i 
.61 K f I Ä yfl:- E  lvNv-
I .in I f Ett Vnytt...uppeeendevaeliande ikapitelrur;flygrnaslfginens i I
Bilderna upptagna rned en för franska arméens flygrnasuk-i-nsavdelningl kon-
stwrueradI kinernatogralkamera.. b i . w 1 . , 3 f
I I Den bekante franske av1atörCnriLelgagfl quwgbänsitfgöreorn "förare och avm-
tören-lM-artinet som gägareg, Med aäsegerare lngfengör-.Gaemont-och hunden
B1plan. " H . f , fl- i I i I  e r " I
I - i. HT; i -ISällsparLZ-nifessan! sen-6.1!! v.1  
1.. àanläord på biplanet. I , :55, . Ned för att samla bytet.
N - 2. Over städer och. lälr. 7,1;  fö.. nelelgonItgrovers. , I
13. Vad kameran vlsar-yI .fe -HlyktL i 7.. B :sl yppes neda. u - l- 
4.kv Enolörvägen skytt. 1 . 8. Efter ändadfeflyki. I Y I! -,,
 I"   I 
I jimmys nyårsskämtJ w m-komisk Skämtbild. l f
 f I Huvunnunso  l v Å  -Y
 lrnmy;L .  i Yale Boss. 
 fans-fäder. . .A . . -William Beehtel; 
. Hans moder. ..  , I. Lam-arvSa-vifyer.,v
 Tjänstfllckan . I; , . . f", Marie Toner. d 
b I , q Ishandlaren .i 1. J. f.. i., . Edwardlrflminorf
Hi i Glifgérbåfn IS om. 1 "Engelholm Typ; Annan, 1912., , 4

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain