#5278: Scala

26
w
lä
xf

avufais.

      

AAA-g
l

iograf Scala

FOLKETS HUS.

    

Fredag och lördag l-lll, Söndagen d. Zl] okt. kl. 5-10 Bm.

vv

l
l
l.

 

l
.l

 

 

vv

PROGRAM:

I. .UNDER STJÄRNHHVIMELEN

eller
KORT KÄRLEKSLYCKA.

Gripande, stämningsfullt sorgespel i en mångfald avdeln.

Det är svart att i ord återge detta sorgespel, som börjar med den första kär-
leken och slutar i den oundvikliga döden, mitt i lyckan och livets vår.

Vi färdas till det mäleriska Holland, till en av dess många kanaler, där ungmön
gär och väntar på sin vän. Och han kommer dragande på sin kanaljakt, som sed är
i landet.

Och det blir förlovning om bord ä far-kosten som är deras enda hem, och bröl-
lop och dans och glädje, .

Och så dra de unga tu bort på sin jakt och första kvällen landa de vid en för-
tjusande plats och gå i land att vid varandras sida njuta av naturen under det tind-
rande himlavalvet .

Plötsligt sjunker den unga bruden till marken. Ett hjärtslag har ändat hennes
liv. Deras korta levnadslycka blev endast som ett sjärnskott i natten. ,

Och i en gripande scen se vi den kvarblivne dra sin tunga jakt. Bröllopsdeko-
rationerna äro borta, flaggan hänger på halv stång, i sin vita svepning ligger bruden
i sin kista på däcket -

 

Fartyget som var sä lätt att draga nyss, är sä tungt.

2. Enleveringi aeruplan eller lullmannens seger.

Det har länge betraktats som kinematograliens svåraste uppgift att säkert
och precist fånga en "flygande bildu på filmen. Att detta ploblem lösts visar
denna vältagna bild. -

Det är ett spännande drama, som upprullar sig för oss. Bob, luftmannen,
älskar en flicka som heter Edith. Det är nu så att Edith också har ett godt
öga till Bob, vilket uppmuntrar Bob att fria. Bilden visar vad Edith svarar.
Att det inte är nekande det förstår man, Men då kommer strecket i räkning-
en. Ediths fader vill ej ha sin dotter bortgift med en luftmänniska.

Nu stå de unga där. Men kärleken nöjer sig ej med förbud. Den trot-
sar förbuden och så nu: Bob för Edith på aeroplanets vingar-genom luften."

Ediths fader förföljer först i aeroplan -e så gär det sönder - så i express-
tåg, så i bil och sä i motorbåt och äter i bil.

När han äntligen får de unga fatt - ja, då. måste han ge med sig.

" 3. En engelsk kularhetares dag.

Ett intressant apropos till den engelska jättestrejken.
En samhälls- och naturstudie för ung och gammal.

Skrattpjäs avranglåå

4. Hubinett och Varielésàngerskan. i m

Urkomiskt skämtnumm er.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

      . . Engelholms Typ. anstalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain