#5275: Scala

FOLKETS HUS.

 

 

v

 

PROGRAM:
l. Bilder från norge. Darurbild.

2. En fruktansvärd epeclemi.

En förskräckelse som gick över.

Lille Fritz ser sin pappa i och sin mamma med förresten - njuta rökandets
behag och blev isynnerhet förtjust över pappas skicklighet att blåsa ut röken genom
näsan. Det var så roligt, så det måste han försöka själv, och när han och lilla sys-
ter bli ensamma7 skall experimentet fullföljas. Resultatet låter inte vänta på sig7 och
straffet följer i brottets spår.

vMmm Rainsrnärker. Färm ,

En äventyraros misslyckade försök. Drama från iooo=talet

En efter utständet Straff lössläpt, kainsmärkt äventyrare tager sin syster med sig ä
och drager ut i världen för att att söka sin lycka. Omsider komma de till ett slott,
där förhållandena synas vara gynnsamma för deras planer. Den gamle slottsherrn,
änkling, är älskvärdheten själv, hans dotter är ung och fager, och de nykomna främ-
lingar-na ägnas en gästfrihet och välvilja, som  lämnar något öfrigt att önska. Sys-
tern lyckas snart få värden i sina nät1 men äventyraren själv har sämre tur. Den
unga adelsdamen motstär alla hans lockelser. Hon är hemligt förlovad med en ung-
adelsman, och denne uppträder snart på skädeplatsen. Ett försök av äventyraren att
få rivalen röjd ur vägen genom ett par medhjälpare misslyckas enär hans syster av
sitt samvete tvingas att varna ädlingen. Just när den gamle slottsherrns förlovning
skall eklateras får förbrytareh en utmaning av den unge adelsmannen,

Handsken upptages, och man mötes ute i skogen. Duellen börjar, men nu kom-
ma de bada kvinnorna till platsen. Aventyrarens syster springer mellan de stridande,
blottar sin brors axel och visande Kainsmärket, som satts dit i fängelset. Den ursin-
nige mannen lyckas slita sig lös och rusar på sin fiende7 Åmen faller . . .

Delbäda älskande få nu ostörda njuta sin lyckay men äventyrarens syster går
att fortsätta sitt liv i ånger

 

 

Spännande, äventyrsdrama.
Ny attraktion från Soluppgångens land.
m- 4. .japanska brottare. 1!-

Intressant. Sensationellt.

x  e. Lotta Back i 1

eller vad en "Hickslyna kan ställa till.
ÅSkratta mina barn och vänner!

 

  program. Detta program är icke for bam.

 

 

 

i       I Engelholms Typ. Anstalt, 1912.

 

 

L

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain