#5274: Scala

lv FOLKETS 4Hus..

Fredag och Lördag
6-215, 715-850, aan-9,45 e. m.

 

 

h
-h

 

 

OO
p

0bs.! Hndrad ti .

Söndagen den 13 oktober

OO

fm! pkuu mm

 

Samhäets dum

Jättefilm. i 8 avdelningar inspelad av Svenska Skådes
1 Handlingen är förlagd dels i STOCKHOLM och LUND dels i AMERIKA. -

   

   

pelare.

 

 

 

Förutom skildringen av en ung mans ojämna kamp mot ett oblitt öde
för att slutligen duka under som så många tusen andra, erbjuder. denna film
intressanta motiv från det stora landet i Västern, från det bullrande livet i
millionstaden. Alla scenerna i Amerika äro nämligen tagna i New York, .dit
Aktiebolaget Svenska Biografteaiern under gångna sommaren sänt en liten trupp
skådespelare för att inspela bilder. b

Sålunda får man i vår bild följa huvudpersonerna i dramat, dels den
unge mannens ensamma färd ombord på den store ångaren Lusitania till fjär-
ran västern efterb utståndet fängelsestraff, samt hans strider och motgångar
där borta i guldlandet, dels hur hon, gripen av minnen och samvetsförebråel-V
ser beslutar att uppsöka honom, för att bedja honom om förlåtelse,l men hur
hon kommer försent. Han har redan funnit ro, och hon, som Varit den egent-
liga orsaken till hans olyckor, kan ej göra annat än gråta ut sin ånger och
förtvivlan vid hans grav. 

Alla bör se denna bild!
:Pin " 211119? i GS 1901 Bmr

 

 

 

 

 Besök Biograf Scala somf varje  v "i .
 vecka visar nytt förstklassigt 
I. i. program. :: Entré 15 o. 25 öre.  .I

 

i Tiil dass föreställningar äga bara tillträde.

 

Engelholml Typ. Anstalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain