#5273: Scala

Bl oGHAF 4"--

 cALA

lvl i FOLKETS Hus. lv.

Lördagen 0.17 7-1, Söndagen d. I8Aug. 5-10 em. i
W PROGRAM; w, f  f I
Lördag: g N Å , Y Söndag:

ltliilder från mr e. naturbild; N w w b  v

rt filfme mail". 1 , (159 säg-tu

2;   N

 En förskräckelse som gick över.

 

  Mcuhmasmm. - a: a. ru.,

.f .I f" -,Å.--,.Å 1.5....

   

 

 

t g . NI..-V
KWIIILIIL ltainlsmärket.I Fäfglägd- M- .Ö

En ävenwrares misslyckade försök. Drama från 1600-talet.

.-l
 få
x

I Ny attraktion från Sothppgångens tand. 
If 4. japanska brottare. 1- ". f-

Intressant. I Sensationellf. .1

5. Lotta Back N
eller vad en flickslyna kan ställa till. 

Skratta mina barn Och Vänner!  I Modärnt samhällsdrama. i 3 avdelh. och 50 scener.
m- Detta program är icke för bam. w

Han .svek sitt löfte.
"HHQI ms WS uBH I -

 

 

 

 

1 -  Besök Biograf Scala som varje  - I
 vecka visar nytt1 förstkassigt 
. b " I.  programwa-l Entré 15 o. 25 öre.  . I.
1 V 0.: 1 k I i ll -..f

 

Engelholms Typograitska Anstatt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain