#5272: Scala

I  "Å I 0 G RÅ F -I

     

i - le FOLKETS Hus.  f 

 fö revi saft] tv-e n n Q p rid-gram; etnrnai vecka; .

I  fredagen kl, 61-10 c. Ai 81.! Lätdageniefn 2?- November kl- 71-111Y I; TH?- m-k I

  SlOfetSrmtéren;  , söndag"   I I

; I

  
 
 
  

 
 

ra

i f - 2,.,M fe Å w.  I i 1 POLEN

f n , 
i I LlJlmQt-haiget yid Straxrudf--Hoials Expedition. I . ;;
" Omväxlande och-storslagna. scenerier från höga norden.

 
 

 

0:;- Åås-mwxauéw- i i

   
 

ff 3. Egg eskimàys Å iivstiaigeäi . ,j  
 .sid  enteruw   :i I 1 q

Em vit mans (kyvàs).

I i. v kr  ll i I 3.1 .x :i Vi 

i 4. Varmeboljan., X - I

I Genomroliga bildér från gde- Sommatdagarne.

1 010844 Ana mästeskraua åt befängdheterpa. obs-.z .

4 Dessa fiiresiällningaräroV även .vlför barn, 1. i

Cirkusdrfama i 2V 
Inspelat av Svenska skådespelare. ! ,
, I huvudrollerna:v Hérr CARL. BARGKL]ND.-

" i Fru WIKLUND av 

 off
= I 1 v ISorin extrahrum-mfåer-giyésrf V
i. "Vecko-Journalffochfvainn:fiistf.

traf

I b ui i. 4
.of i 19

 1  i 5-1 i BésökV äiogiraf Scala soni varje 1

  

:Bimägajei timme Löw   

"bS-l

 

I
.O

.lim-UI...
Ö
.Il-lliilll.

vecka, visar1 nytt fö-rstklassigt
O. program, Entré 15:70;v öre.

 

O

.i

 

jEngeiholma Typogtatiska. Ansmth .WII

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain