#5271: Scala

S C A L

lvl y FOLKETS Hus. lv.4

 

    

Lördagen den 21 Sept. 7th e.m
söndagen den 22 sept. u5-10 e. m.

  
 

    a,  . I 

Pathé-Journalen. Den sist utkomna.

., AJLL-"åi-l"MW mit-W V ...sin V, i 4
En modern h1stor1a om . b.
män, som bleVo md1aner och skrämde de unga thckorna.

2.  kLlethCYCJCa-ÄI n F". 5..,Ridenric1er inte.

Första serien :

 

, .. . a o ,. Ett vildsint avsnitt urv en oförvägen skämtares liv då
från sommarens (munen: ml stvenska ilollans torpedskola. tider-kastade m)an in på ridlärarens stolt-a bana - lfast
Imponerande bildserie. upptagen med konungens tillstånd. han Inte kunde nda- Men han fedde Slg anda-

 

 

. StorslagenP amerikansk nyhet från världsfirman

 

.[(ALEM, New-York. MÄSTERLIG IKONSTFILM.
r 3. Snar rådighet ger belöning.
ellerI

IDen förlorade godsvagnen.

Ubsl

.nu

ll
O

Besök Biograf Scala som varje O I J
vecka visar nyttI förstklassigt - 1
program. a. Entré 15 o. 25 öre. f .I ,

Till dessa föreställningar ige hun tillträde.

4 vunnen...
...nu uni. .

.O
O

ut..

l:

 

Engelholm; Typograäska Anltalt, 1912.

...x W: 1. 1l.-.-UV:
   31155

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain