#5265: Scala

v M...
5326:53" "ål-finfin.
.1-0 -

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKETS HUS

Lördagen d. 27 Jan. kl.6-l0 e. m.
Söndag 4-l0 e. Im.

l. Belgiskt Kavalleri
under Övnng.

Intressant militärbild.

2.L Mästerskapsbrollarens tacksamhet.

Spännande drama i 30 avdelningar.

nDet ryska lejonet" är en berömd brottare. Ingen törs protestera emot hans överlägsenhet,
vi se honom i. hans måst, lysande övningar, som ovillkorligen måste vara en ypperlig lärdom för vå-
m yngre ei denna storslagna sport I

Efter att först hava prensenterat sig således för publiken, bliver Idet ryska, lejonet" i ett tag
hjälten i ett rörande drama..

På genomrese. i en fabriksby, bliver den berömde brottaren utmanad af en arbetare. Kampen
börjar och naturligtvis segrar nDet ryske lejonetf". Men brott-aren igenkänner i sin uthålliga mot-
ståndare sin gamle lärare i brottning, som i sin tid for-hjälpte ,,Det, ryska lejonet" in på den seger-
rika banan. Den gamle läraren i brottningskonst har sjunkit ned i fattigdom och elände
och förtjänar nätt och jämt  mycket att familjen kan livnära sig därpå..

På ett fint satt w nnspråklost ocb dock stolt. - skänker uDet ryske lejonetfl sin gamle lära-
re en betydlig summa penningar - lycklig över att kunna. bringa litet glädje åt honom på gamla
detrar. i "

Berömda vattenfall vid klostret Pl-
, - EDRA i närheten av Saragossa.

Amerikansk Vitagrat konstlilml

4. Straffàngens barn.

Gripande dramatiskt skådespel.

Amerikansk scenisk lzonstnlm. Gripande skådespel.

5. Storsvincllarens dollar
eller Då klockorna ringt ut.

6. l-luslig lycka.

Stormande skrattsuccés.
Ett hem där det är som det kan med husfriden.
Ett hem där hustriden är alldeles borta.
Svärmamma är Villig att hos sig mottaga sina båda döttrar.
Två svågrar som olyckan fört tillsamman. i
Knepiga svärföräldrar.

OBSY. Barn under 15 år ega ej tillträde efterRX kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller-.målsmän

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Typogrsåska lån-statt, ISM.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain