#5263: Scala

Folkets hus.
-an slenlod

Free. den 20 dee. in. 7-10 e. m.

l. Revy över veckans nyheter.

2.-En bemärkelseolag i Malmö.
DEN NYA TORRDOCKANS IN VIGNING.

 -in djerv reddeingebregd
eller Striden mellan kärlek och hat.

Kärleksdrama från en livräddningsstation.

Det är en livräddningsstetion vid havet. Föreståndaren får ett brev, att inspektörens son
kommer på besök med några vänner; och hans unga dotter skyndar sig att signalera nyheten till
sin käraste på en annan del av kusten. Inspektörens son befinnes ha flera damer med sig Och en
av dem fattar tycke för den unge livräddningsmannen till fästmöns stora förargelse. Men hon be-
slutar att hämmas och börjar den ivrigaste flirt med inspektörens son. Och det tar skruv. Fästman-
nen rasar av svartsjuka, som när sin kulmen, då. hon åker med honom i hans automobil till före
ständarens hem.

Under tiden ges uppvisningar i livräddningsbàtens utskjutande, signalkanoners avfyrande och
drunknades bärgning i land i livräddningskorger etc. I

När sällskapet väl farit sin väg. sedan inspektörssonen inbjudits göra ett besök i familjen,
kommer det till en häftig scen mellan de älskande, som slutar i att de skiljas.

Emellertid kommer inspektörens son en deg på besök och får vete, att dottern iir nte vid he-
vet bland klipporna. Han skyndar efter7 men råkar ytterst vid havskanten snava och faller utför
klipporna och blir hängande mellan ett par klippor nere vid havsbrynet. Faran är överhängande.
Man ser tidvattnet stiga och gång på gång slå över den olycklige.

Flickan, som befinner sig i närheten hör den olyckliges skri och skyndar efter sin fästman",
men denne vägrar först att. ta befattning med den förolyckade, när han hör vem denne är Sldtli-
gen ger han efter för hennes böneroch utför en vacker och spännande räddningsbragd.

lDen räddade vill belöna räddaren med en bunt pengar, som dock denne slungar på golvet och
harmsen går sin väg. Flickan skyndar efter, och i en förtjusande scen ute bland havsklipporna se
vi de båda försenas.

4. MAX och JANE spelar teater.

KOMlSKT.

- 5. Robinett ooh kalkonen.

KOlVllSKT.

-OWWWWWGWWW-rmooà--
Lördag 7-l0 samt Söndag 5-10 e. m.
Sensationella nyheter från 

Den vilda flykten mot Konstantinopel efter det stora slaget.

 

Senaste nyhet.

Kolingens Galosoher.

Den stora lvärldsomseglingen

eller vad skall Engström säga?

Barn ega tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Entré 25 öre Barn is öre.

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain