#5257: Scala

auf" 11 w.

1 -. 
.lf i " 1 ;

-. f 
gif-rf n. KNL i ja-
l Vf-l V X: y.

 

QR MN: Urin i

T- Blnnnnf 

(SCÅLÅD

  

l

vi FOLKETS Hus. lvl

Söndagen nen ll Aug. kl. B-lll e. nn.. v

PROGRAM:

i  VeckanämB-yllglq; Falhé journalen.

 

f w . låg-.Lan "MN

n nlnlnlallslngn enn i fängelset lll" Si" llltllhet

::::::::::::::::::::::::  Grevinnans armband ::::::::::::::::::::::::
eller den kvinnliga detektiven förd baknm ljuset.

4. fre hjältar eller gndagspillarnn som hrandsnldalnn.
5. Ell begök i ell pappersbruk.
6. cSlehman som modedocka. Skämt

 Besök Biograf Scala som varje  
 vecka visar nytt förstkassigt 
u  program. == Entré 15 o. 25 öre.  .I

ll.

 

 

lngolhokm Typ. Annan, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain