#5251: Stora Biografteatern

o

i iogral-Teatern. "

Fredag och I Lördag från kl. 6-10, Söndag från 5-10 e. m.

. l. Veckans N heter.

 

 

2. Lehmans sista upptag.  

Ili måste se Lehmans urkomiska tricks.
(En skrattsuccé minst sagt.)

 

3. Med Taru genom klipporna.

(Från Ståchély till Rosiér i Sydfrankrike.
Kinemalograli i färger.

 

w i Påiiihiåfjldlen-mrfrbiergietfilzlcäozél-frlifam:j fflöfbiY-sämmiamnäingidlahihdiet "  --
vläller lllfordlenl Tla-ru IOch; ginäfvier id-jupa simialia passet vid Lloury. HJVitskum- klipipsp-rånigieln. Sleidlan idiäir lämfnat
JEånofr kbila-.midl idiei vilda klipipioma. mialnde, upipkzasitlandie Ihlöågia vattenstnå- Rioislielr blalklom sigilugniar dless l-opp
Siäfrsrkildlt 1eimfellaln. de små staterna lar flövrlom idleI siig? i len slofmfbaf" cyklop. sig :allt mer lochl mler flör miaijestäftiskl
St. Euilmé Ioldhl Bfnogjuielsi filloidlens lloipip hläindeir lfloirmiald tunnelÄ Ipich fimminäl- 1blliainidia gig m1ng findien- Gamma.
inltneislsiaint vid Chéliey loich slottet xdie har i flullt r-.alsileri ålier li dagsljuset
La lCIlatgleb) rustar die miäiktiga vatten. llöwrsit 2 killoimleitier idläirifråfnl, för latt

 

l

4. Läkaren sådan, han är.

5. nen blyga August.

 

Ett mycket gladt program, väl
värdt ett besök.

 

 

13.412.

0115.! -Barn äga tillträd.

 

 

 

 Äldre: 1zsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre:I

Barn: - 25 ,, ., ,, 15 ,,

 

Eng. Tidnzs Boktryckeri, 1912.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain