#5244: Stora Biografen

, Torsdag och Fredag kl. 6--10 e. m.,

 

 

Lördag och Söndag kl. 4--l0 e. m.

Heltimmesskàdespelet  é

Arf synden

Pädernas missgärningar straffas på barnen.

 

Socialt drama iP 2 akter.

 

 

w i Nytt från alla land..  

0bs.! Barn under 15 år äga icke tillträde.

 

Engelholm 1912,  Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain