#5243: Biografteater

i 

 ? m- Wännmgafi mm im-efwafvilIHH--fà;nlif-1-om,mä;upmffxåL . i;
Fredagen denV21" uuusti l ,  -w-flle-m; Lördagen denffB s1:,1 .111L1,Y1154;

Jf

"I Bs  "S ,  

    

i" 4

(Xx I, .

 
 
  
  

  ett:  "
= B  ascu, rane

   

 

 

 
 

   
 

 "     w.

L I W

   

   
 

       

 fi-nai mn; 
 f  
:mms-"mmm "Ilona-THF?- äff .. "undersökt If Flä.Illlälflfilm.h (1 f = P; .

 

 
 
 
  

 

 

 

 
  

 

f   

      
 

     
 
  
 

iv Biljå= " Jäklalaisflå,ilfI-Ylnlmplafsmm.l BmY 5,255

 i  1   7- 

 

1- "1 i;Å

Information

Title:
Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain