#5237: Frälsningsarmén

Frdlsdingsermddhdller
 mdte med i

- -W-H-QM :Jr-www
- r H l - l -s 1-.4 1 I M V signe r 1 :diddhfjafi w, . "ag-r ,1.1 s;fo minä; :e-Mfshyymb-  alla? d-H-.W  , fejk I. " r d 

  
 

 (Lamm bilder)

 

Lördagen den 28 September kl. 7 e. m.
I Vallentuna missinnshus.

Några at de många, goda och vackra bilder som kommer att visas:

. "av
(FEn resa i Palestina medÄ
Genera nths besöki

i Getsemane Örtagard. i

Vacker och gripande som hos var och en lämnar e

E godt och varaktigt minne. 7

I -- En bild dåd de fattigas och eländas värld. Barnets w
Barnets bon" hdd dell tm hunger frem hlällldll- "lll" ll" "Udde
skulle du td se".

Nordisk Sommar l Utdmdrdendigt vackra natureenerier i naturlig
. ,   . tärgprakt. I

0 - Synnerligen rdliglueh skall säkert hälsas med
En Sadan Oxe" jubel at både små deh stora.----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbo eeh Lillstugan, Sundbyberg.

Tvänne af Frälsningsarméns hem till räddning för stora och små. På Lillstugan ses
barnen lifs lefvande i både lek och allvar.

f En färd pà Kinda Kanal m. ll.

mk:

Mötets såväl som förevisningens syftemål är att belysa och understödja
arbetet bland fattiga och fallna.

 

 

Inträde endast 30 dte. Barn under 12 är 15 äre.,I 

 

 

Kollekt upptages, Hllu hälsas välkomna.

Västervik 1912, C. E. Lenanders Accidenstr.

Information

Title:
Frälsningsarmén
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain