#5236: Continental

Program för Torsdagen den 3 t.

 
   
 

 

a. m. Söndagen den 6 Okt.

  

wav-j

 

 

 

X

skådespel i två afdel:

Handlingen spänner sig mellan Sverige och Amerika.

Under bröllopsfesten i första afdelningen dansas Jössehäradspolska at Herr Carl Johannesson,Y Kungl. Operan

29.
30.
31.

   

 

kam-v

inspeladt af

SVENSKA SKÅDES
:iscensatt of änti-etiolnget Soonsao Jöiogmfteutem, Stotnnofm.

:El-ARE.

 

 

dels i Niagara at Aktiebolaget Svenska Biogratteaterns utsända skådespelare och fotograf.

Forsta akten.

Det kära gamla Sverige.

Till landet som lockar.

Sven tager afsked af de sina.

Utanför stugan.

En sista omfamning.

Gråt ej mor. Snart kommer jag

V igen rik och lycklig.

Månne vi mera återse honom?

Ombord.

Ensam.

På villande haf.

Frihetslandet nalkas.

På redden.

NeW York.

På språng efter arbete.

Den vanliga emigrantlönen.

Förtviflan.

Längtan.

I fädernehemmet.

Fortfarande intet bref.

Annonsen.

Betty beslutar svara.

I svensk-amerikanarens hem.

Bettys bref.

Henne måste jag lära känna.

Det första mötet.

Framför operan.

Ånyo i Amerika. Sven lyckas
få tillfälligt arbete.

Svensk-amerikanaren väntas till
Bettys hem.

Han kommer.

En -svensk välkomsthälsning.
Ladugården beses.

För esiàYlningar:

 

 

BILJETTPBISEB:
barn under 12 år: Izstza ,,
Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

och Frkn Lisa Holm. Oscarsteatern.

32.
33-
34-
35-
36.
37-
38.
39-
40.

4r.
42.
43-

44-
45-

46.
47 -

49-
50.
51.
52.
53-
54-
55-

57-

58.

. 59.
60.

A

Inne i stugan.

Ett gladt lag på verandan.

Får jag lof att servera?

När förälskade leka kurragömma.

Alskar, älskar icke, älskar.

I kärlekens vår.

Att man inte kan få vara ifred.

De förlofvades skål.

Tre månader därefter. Ett svenskt
bondbröllop.

Jössehäradspolska.

Brudparet hissas.

På väg till det nya hemmeti
Västern.

På skummande våg. -

Betty får se drömlandet.

Andra akten.

Nu ä, vi ensamma mor.
Undrar just hur barnen har det.
Andtligen bref.

Gudskelof att han har det bra.
De nygifta i världsstaden.
Hänförande utsikt.

På Brooklyn-bron.

Hvad allt här är stort.

Vid Niagara.

bInvid de mäktigaste fallen.

Hvad här är varmt.

Ett sorgligt slut på bröllopsresan.
Svensk-amerikanaren träffas af
Solsting och dör.

Ensam i främmande land.

En tolk kommer till Bettys hjälp.

På hotellet i Niagara. i

25 f,-

6r.

89.
90.

Tolken är en skurk och ämnar
begagna sig af Bettys okunnig-
het i språket.

Härmed öfverlämnar jag alla mi-
na affärer i James Patersons
händer.

Det blir en härlig fångst!
ter hos Sven. Denne har blif-
vit präst.

I New York.

På hotellet.

Vid ett glas champagne.

Tolken blir nårgången.

Ut, usling!

En kvinnlig bundsförvant.

Betty blir ånyo tilltalad på svenska

Fångad. 

En nattsvart konferens.

))H0n är här.) 

Tolken visar sig på nytt.

En kapplöpning för lifvet.

På skyskraparens topp.

En strid på lif och död.

l kyrkan. 1

Hvem vågar störa templets frid?

Kvinnan där är vansinnig.

Sven! Betty!

. "För bort uslingen.

Efter utståndna strider.
ter mot fosteijorden.

Hemma.

Ett gladt återseende.

Far och mor, nu lämna vi er
aldrig.

Flaggan i topp."

Lefve det kära gamla Sverige!

Uppföres med garanterad ensamrätt.

Hvar-dagar kl, 7, Äoch 8,30 e. m. Lördagar kl. (i, 7,30 och 9 e. m.
.Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, I7,30 och 9 e. m.
dagar Billighetsmatené.
och skolfwngdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro biljettpreiserna lika för barn som för äldre.

OBSJ
Onsdagar och. Fredagar hl. 7
Efter kl. 7,30 på Sön- och

oafhrutet under föreställningar-ne.

Sön- och
Kl. 2 och 3.30 på Sön-

e. m. dga barn

För äldre: 1:si"a plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.
2:11ra ,,

15 ,.

Öppet 1för biljetlköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

 

 

i;

 

   

 

  PROGRAM 5 öRE. 

 

 

    

3.! Säsongens ståtligaste skådespel.

Visas ej för barn.

 

Västervikigiz.

C. O. Ekblad F; C10.

Samtliga scener i Amerika äro tagna dels i New-York

 

 

 

9

Information

Title:
Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain