#5234: Biorama

Beltimmesskådespel inspelat al nordisk Films 2:e
med Hrrterr Salmsen i buleuelrellerna.

Text till skådespelet 5 öre.

Rekord-nyhet från Witagraph.
llen ljoeke John Bunny- l hulrurlrollen.

F lllllllllllll l llllllll.

Amerikanskt lustspel i 63 afdelningar;

Kapten Bruce har efter att en längre tid trampat skutans däck, begifvit sig i land,
för att iästa om i glada kamraters lag. Aftonen blir så glad att kaptenens pung blir tom
och han beiinner sig utan ett öre på en plats där han ej är känd. Emellertid är innehat-
varinnan af hotellet en bedagad änka, som gärna vill gifta om sig, och Bruce, som hör till
de makliga i landet resignerar för hennes giftermälsförslag. Då. hon till sist blir allt för
påträkngande beslutar han taga sin Mats ur skolan, men hon passar på att omintetgöra
försö et. i

Allt hopp om att kunna undgå ödet synes för Bruce ute. Han lyckas dock få. iväg
ett meddelande om sin belägenhet till sin gamle vän Barnacle. Denne skyndar till vän-
nens bistånd och inträffar i samma ögonblick vigseln skall försiggä. Han har hastigt gjort
upp sin plan. Med väl spelad harm öfveröser han sin vän med förebräelser att han, som
har hustru och dussinet fullt med barn vill öfverge dessa. Fortsättningen behöfver ej
förklaras.

Äkta amerikansk humor. Skrattsueces.

föreställningar från kl. 6 lill 10.
Bilietrpris; l=sta plats 35 öre, 2:elra plats 25 öre, Barn le öre.

l

I få?

VK? 1) (år

W?

e:va GUJ

IPLNXIX

Ein-få
EXGLV - bg

 

 

 

 

"e Barn äga tillträde. g

 

.Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain