#5226: Biorama

P R 0 G R A M Torsdag-Söndag (2-5 Jan. i 1913)
Nytt  program!

 

 

Från kriget på Balkanhalfön. - Intressanta krigsbilder.

Valser för dagen.

Ett gripande kapitel ur kärlekens hisloria,
Ett glansnummer

utgifvet af

Ilorbisk [Films Comp.

I hufvudrollerna tslaärkas de kända framstående danska
skådespeama. ,

Det är àter en gripande kärlekssaga från det tilldragande, ständigt fängslande
cirkuslifvet, som rullas upp för àskådaren. Den unge löjtnanten, oerfarenlvid värl-
dens faror och lockelser, blickar för djupt in i den undersköna skolryttarinnan Mir-
zas ögon och följden är att han i en duell Iblir svårt sårad. Men ej afskräckt häraf
uppsöker han än en gång den sköna och ånyo såras han, och vid den eldsvàda, som
nu äfven uppstår, erhåller den sköna några iörfärliga brännsår. Hur rörande, hur
ögonfägnande äro nu icke scenerna hvari löjtnanten dock tager den vanställda till
sin hustru, det är kärleken som fällt utslaget.

 

:Söt eställnmqar oajbmtd in. ö-lO e.. m;
I Söndag 6-l0 z. m.

Bilivettpris: lzsm plats 35 öre, Mm 25 R.öl-e.
VlSdS Q] för f
Söndag 2-5 Bam- och iamllieföreställmngar.

 

 

Västervm ml .ll

xe. i). ltkbiad ö: Lun.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1913
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain