#5186: Success

. ar!! t från - aris E -Å

Föreställning gives:

 

Kinematograf Torsdag
. " i
succEss .. Fredag,
Lordag och
Sveasalen Söndag
am.,- på vanliga tider i

 

 

 

 

En av säsongens allra märkligaste och största filmsskapelser.

skådespel i 7 akter. Jättefilm 2,300 meter långV

giveså SUCCESS Sveasalen

Torsdagen .den 22 Jan. kl. 8 em. Fredagen den-.23s Jan. kl. 8 em.

Lördagen den 24 Jan. kl. 6 och 8,15 em. samt i
Söndagen den 25 Jan. kl. ö och 8,15 em

BARN AGA E] TILLTRÄDE. I

OBS.! Tillfölje programmets längd börjar föreställningarna precis på de utsatta tiderna.

 

 

 

 

Till dessa föreställningar användes teaterns numrerade biljetter.

0 . . 1:sta plats 75 öre, 2:dra plats 50 öre, 3zdje plats 35 öre,,säljes i förköp utan förhöjning i Axel Öhlanders
  Affär, telefon 48. Överblivna biljetter säljes vid ingången.

 

 

Som extranummer gives

1- ÄNKEDRoTTNINGENs begravning. .4 "I"

Aktuell bild för dagen

 

 

9

"BARNET FRÅN PARIS" har givits å-Seföökholms biografteatrar i 2 månaders tid och i

0
0
(i, Göteborg i 3 veckor för utsålda hus.
00 0000 0

 

 

004-00

 l huvudrollen som Lolotte den lilla16 åriga Susanne Privat. 

1:t kt :Ut- åld .
2:11: aakteerii: Rylångnåelfn - Då det Gaumontska skådespelet första gången upprullades för en hänförd Parispublik,

3:die akten; Hjältens hemkomst. betecknades det som ett av de djärvaste och skickligast iseensatta hittills. Liknande beröm-
4zde akten: Lolotte i apachernas mande omnämnande har vår präss efter filmpremieren i Stockholm, Göteborg och andra
händer. större platser. Största förtjänsten till styckets enastående succés torde den lilla sexåriga

516 akten; På spår efter för- huvudrollinnehavarinnan Susanne Privat få tillräkna sig. Hennes spel är ett fenomen i mimik

brytarne, och temperamentsfullhet. Med den starkaste spänning följa vi Lolottes öde, sedan hon mis-
6;te akten; Telegrammet, tat far och mor och ensam kastats ut i världen bland människor, som tillhöra det farligaste
förbrytareskrå världen känner, nämligen apacherna i Paris.

7:de akten: Aten-vunnen.

 

Som vi vänta en mycket stor publiktillströmning emedan bilden icke kommer att givas här mer än de utsatta da-

 

game, få vi på det vänligaste bedja den ärade allmänheten att så mangrannt som möjligt infinna sig på premieren

på TORSDAG samt på FREDAG.

 

 

 

 

 

 

Rikt illustrerat program à 5 öre tillhandahålles.

 

 

Söndag kl. 1 em. gives stor Barn- o. F amiljeföreställning med ett extra fin-fint o. väl valt progr.

 

 

Alla måste se Barnet från Paris:  I Köp biljetter i tid.
OBS.! Första föreställningen gives torsdag kl. 8 em. i

 

I Trollhättan 1914,  E. Sjöqvists Tr.

Information

Title:
Success
Printed year:
1914
Place:
Trollhättan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain