#5185: Success

i i :iii-iiäfij) Till behövande

  Lndstornls-
i mans familjer
skänka biogrhàfsllCCBSS hela behållniilgen w 1

av föreställningen på söndag middag.

OBS! Extra bilder...

Obs! Vårt förstklassiga, storslagna och konkurrens-
i kraftiga program. Qbs!

 

.Ill-I Till talrikt besök inbjudes. -Il- i

I Vördsamt Kinernatograf SUCCESSf

Information

Title:
Success
Printed year:
1914
Place:
Trollhättan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain