#5183: Success

Kinematograf 

  

 

.I " I.
.vi I.. v , 1, . 0,. I..
.- s. - i.  : O.
I. .su- å " i g 4"? .I
I. vi- : - 7:-1 ff I. -=--- .-
C: f :Ö . I vfg V I: :O
.alm-.4. Y: I cl I! Q.. 2 i,
I I
= i :
-:-.1 i:.l-.IIII-IIIIIII...III-...II...II-...IIII...II.II.II...II-I-I:::::::::::::::::::::::=::=::=::::::=:: 

 

 

 

III-IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIB-III... III-III.-
, n

 

Torsdagen den 9 April kl. 8-l0 em. Påskafton kl. 6-8
och 8-10 em. Annandag Påsk kl l 6-8 och 8-10 em.

Annandagen kl. 1 Stor Barn- och familjeföreställning med i
ett 7 nummer långt och och särdeles roligt program.A

----[ 035.! vANuGA BILJETTPRISER. 

Återigen ett Jätteslagnummer. .-
Ett av säsongens allra märkligaste och finaste filmsskapelser 2.000 meter långt.

I detta i tecken skell du segra.

(IN HOC SIGNO VlNCES)

Stort Italienskt 2-timmars skådespel i 5 akter, inspelat av samma firma som utgav

"QUO VADlS?" och med Fröken Costamagna li en av huvudrollerna.

 

 

 

 

 

 

i PERSONERNA: q
Kejsar Konstantin ....... .. Hr. A. Garzes Licinius, kejsare ay lllyrien Hr. A. Durelli
Kejsar Maximian............ Hr. D. Lombardi Sankt Maternus l-lr. M. Mariani
Kejsar Maxentius ....... .. Hr. F. Bonini Helvius Brutus Hr. F. Garonne
-Fausta, Konstantins gemål Sankt Helena, Konstantins
och Maximians dotter Fr.A.Costama-gna moder .... .............. .. Fru Jeanne Bay
Konstantia, Konst. syster Fr. M. jacobini . Hövdingar, Slavar, Sl-avinnor, Folk

Tid: 300 år efter Kristus. Händelsen tilldrager sig i Rom, Mailand och Gallien.

 

 

Denna lysande konstfilm framställer världshistoriska .tavlor från det döende Rom, från
hedendomens sista kamp med den segrande kristendomen. I

Storslagna scener från gladiatorstriderna på cirkusarenan och de kristnas ,marterande,, de
nattliga sammansvärjningarna mot käjsaren och de upprepade mordförsöken mot denne, upp-
roret i lägret, då Caesar nedstötes av de upproriska trupperna, jättedrabbningen mellan de
grekiska och romerska arméerna, de fasansfulla scenerna, då Tiberbryggan med tusentals
soldater brister och störtar i floden - en bild som hittils aldrig visats och som man
aldrig glömmer - samt de brusande fästerna i käjsarpalatsen med deras vilda orgier. Un-
derbart härliga och medryckande tavlor, såsom käjsarens syn i natten, det flammande korset
på det mörka himlavalvet samt de båda ungas kärlekssaga, vilka under tidens brott och synd
bevarat sina hjärtans renhet och till vilka käjsaren uttalar de djupa, innehållsrika orden:

1 DETTA TECKEN sKALL Du sEGRA!
-- Programhäfte à 10V öre tillhandahålles. -.-

 

 

 

 

l Till aftonens föreställning "äga barn ej tillträde.
i  -- -. k Som extranummer gives 
Förälskad i sin Svärmor.
f Mycket roligt lustspel från Vitagraph.

  

De som. sätta värde på sann biografkonstbbmå.ejeförsumma att bevista
veckans föreställningar i å I l SUCCESS.

Trollhättan 1914, J. E, Sjöqvists Tr.

Information

Title:
Success
Printed year:
1914
Place:
Trollhättan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain