#5182: Success

:free i. oss

 

 

 

 

 

 

Kinematograf i

es s 33:51:

i Söndagen den 29 Mars kl. 6-8 och 8--101 em.
Kl. 1 em. Stor Barn- och familjeföreställning. i

 

 

 

- Delvis -
Nytt Program

1 Vyer från Ceylon. Uli Bunnys värdshus.
Säsongens absolut roligaste lustspel.
(Denna bild gives äveni dag på allmän begäran).

   
   
      
   
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Mycket intressant naturbild.

2 Bunny hatar kvinnorna.

Ett riktigt trevligt lustspel l huvudrollen den tjocka JOHN
BUNNY och hans skinntorra käring FLORA FlNCH.

 
 
 
  

5 Kasimir. ser spöke.

Kasimir har sett Molieres "lnbillningssiukan" och
drömmer, att han är förföljd av en apotekare. På morgo-
nen tillkallar frun en läkare, och Kasimir som tror sig fort-
farande förföljd, hanterar denne omilt. Småningom morg-
nar han sig dock ur sömnen.

Mycket rolig skämthild.

  
 
 
   

  

3 i Styvmodern.

-En intressant och spännande bild från början till slut.-

 
  

 

J . i l

På allmän begäran givesxäven i dag

ROBINSON CRUSOE

 Romantiserad äventyrsskildring i 3 akter.

-..-..----

 

 

 

Denna bild är i såväl motiv som iscensättning och spel ännu icke överträffad.

 

 

 

 

I 1 ,
 . Detta är ett program som till såväl sammansättning som Q
.. - e .-
- innehall trotsar all konkurrens. .II-

 På Söndag middag gives hela stora programmet: 
r

Föräldrar och målsmänl

DP Låt Edra barn få se bilden av den man som alltid 

hägrar för deras livliga fantasi nämligen

ROBINSON CRUSOE

Låt dems gå till SUCCESS på söndag middag.

Man ur huse och välkomna till Success.

Trollhättan 1914, E. Sjöqvists Tr.

Information

Title:
Success
Printed year:
1914
Place:
Trollhättan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain