#5180_1: Kronan

Ordinarie

föreställningar givas:

Lördagar klockan 8,10 e. m.
Söndagar ,, 5,10 ,,
U 9,  9,
Obs.! Endast för vuxna.

Godtköpsföreståillningar

anordnas:

Söndagar klockan 3,10 e. m.

för såväl barn som familjer.

Måndagar o. Tisdagar kl. 8,10 e. m.
OBSJ Endast för vuxna.

Märk: Till godtköpsföreställningarna äga

två personer tillträde på en biljett.

Obs! 2-timmarsföreställningar.

 

 

 

 

 

 

:Biografwatem KRONAN

 . I Hotellbygjgnaden

 

 

 

Lina Eget.

i, P r og r a m
Nytt, storslaget och praktfullt  I
varje vecka.

Föreställningar:

Se sista sidan!

 

Ä i z i i M TidllBEt-tah 1914, E. Sjöqvists Tryckeri.

Information

Title:
Kronan
Printed year:
1914
Place:
Lilla Edet
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages