#5173: Record

En

0 - ,

V

   
  
   
  

lördagen

I Mellan h

mmm-nnlmmzzv

:mannar

 

f V5:  lr limemulogruiislr ii 

. ef-

 

  

giver föreställning ä1

 

 

I Vi

7 felen

 

I II  em!

 

 Ur programmet mà framhållas:

Veckans nyheter.

Gaumont Journal.

Parisermoder. Kostymer och kappor från
firma Callot Soeurs, Paris. (r

Nizza. Internationella, gymmstikövningar.
Toulon. Postängaren "Galliau går av stapeln
på varvet HSeyne".

Paris. Stort-land-löpning, föranstaltad av
Frankrike, England, Skottland, "Wales och
Irland. i I

Nizza, Bilder från den internationella Rodd-
regattan. I i
Santa Fe. De sista indianhövdingarna av
stammen Papous utföra sin nationaldans.
New-Orleans. Urspåring av ett persontäg.
Materialskadan är mycket stor, men på grund
av vagnarnas konstruktion spilldes intet män-
niskoliv.

Hamburg. rlfill minne av århundradet 1813-
1913 försiggiok här en stor nationalfest.

 

 

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Munchen. Den stora kortegen, i vilken H.
Kungl. Höghet Prinsen Ludwig av Bayern

W

4

 
  
  

 

Yan-1; - Å w

d eltofgp-Vw -- - est-r

Veckans karrikatyrer, tecknade av Leonard.
Ett rendezvous.

St. Petersburg. Skridskokonst.

Rom. Regementet "Royal .Cavalerie Pie-
mont" firar genom ett historiskt festtäg sitty
222-ärsjubileum.

West Ham. Konungen av England besik-
tigar de nya vattenbehällarna vid Olingford.
Revolutionen i Mexiko. Kanonernas för-
ödande verkningar. Den mexikanska huvud-
stadens minnesmärken i ett beklagansvärt
tillstånd.

Synnerligen intressant och innehållsrikt.

Hur man skal fria.

Komisk.

Amerianskt cirkusiv.

Intressantl

Den moderna Venus.

Mycket komisk bild.

Automobilkurtis.

Ett lustspel för dagen. Fullt av sprudlande humor.

Slagnummer av rang. Utan överdrift ett av de bästa heltimmesskådespel, som hittills utkommit.

   (ShangailetJ

En sjömans kärlekssaga.

Handlingen försiggär i en Ihamnstad ooh ute på öppna havet.
Ett spännande och praktfullt drama ur sjömanslivet iscensatt av SCHNEIDLER-SÖRENSEN.

Den ärade allmänheten göres uppmärksam på att RECORD-BIOGRAFEN

äger förbindelse med de bästa och största filmsfirmorna och
följaktligen främst i programväg. .

PlllQllllllllÖtllBl llll llBllllllllleSdlllllllll SllllllS fl lll ÖlE.

Biliettpris 5G öre.

vördsamt sJöeREN a KARLssoNI.

Umeå 11914, A.-B.q Umeå Tryckerier.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain