#5162: Record

ä
å

 

 

065.! [lieslufalmfe nyå elen,

RECURU- 1
IUGHÅFEN

giver 2-timmars-föreställningar à

liudlempiar nkaien i Vin ein i

 

 

 

söndagen den 22 febr. kr.. 5-7 och s-1o em.

lJr programmet må framhållas:

1- Veckans nyheter.

Gaumont Journal.

Aktuela händålser i levande bilder.

J-

2, Gas- och vattenman nen.

FH nlatt nnh. trevlint lustsnel.

3- Tjugonde franska jägarregementet vattnar
sina hästar. 1

En bild som säkerligen kommer att väcka beundran hos alla.

4- Den vackre doktorn.
Briljant amerikanskt lustspel.

i En gammal doktor i Amerika börjar att mista sina patienter. En vän giver honom då rådet att
skaffa sig en ung assistent för att hjälpa sig med förrättningarna, och han skriver ögoizibliekl-igen:J till
sin nevö, som mottager hans anbud. Det visar sig också att det varit ett gott råd. Sä snart nevön
installerat sig, gör han stormande lycka. Han är nämligen ung och vacker, och plötsligt bliva alla
damer i staden sjuka. Alla skicka bud på den nye doktorn och hans väntrum är alltid fullt. Också
i sällskapslivet blir han oumbärlig. En dag är han på bal och alla damerna strida om honom.

Man anmäler då, att en dam vill tala med honom. Det är hans hustru. Han är nämligen nygift
och blir mycket glad över att se henne. Men den gamle doktorn ber honom att han för alltivärlden
skall presentera den unga hustrun som sin syster, annars skulle man ju förlora hela praktiken.

Detta gör han, och under det alla damerna kretsa om honom, göra alla herrarna henne sin upp-
vaktning.

Och medan han mår som en orm i en myrstack, dmår hon som en prins i en bagarebod.

.5- f i Mors namnsdag. 11

En skämtsam Innh älsklig idyll.

Mors lilla Olle har naturligtvis sina mer eller mindre trevliga påhitt. I dag roar han sig med
att "tatuera" sitt ansikte på det rysligaste och dränker till slut allt i bläck. Men samvetet slår honom,
och när han till på köpet upptäcker att det är mammas namnsdag, ger han sig ingen ro förrän han
lika barnsligt som älskligt vunnit mors förlåtelse.

M" Heltimmesskådespelet M
6- Det stora ögonblicket

eller

En moders offer.

En greveddtters roman.

A

I huvudrollen: Fr. Henny Porten.

Hon hade tidigt förlorat sin moder. Fadern hade försökt ersätta henne denna förlust, och lät
henne få en mycket sorgfällig uppfostran. I sitt 192de år lärde hon känna en ung målare, vilken
förstod att fullkomligt förvrida huvudet på henne. VXHan meddelade henne .undervisning i målning.
En av faderns bekanta anhöll om hennes hand7 men hon avvisade honom. Fadern, som var unycket
uppbragt häröver, ville förbjuda henne att vidare umgås med konstnären. Hon kastade huvudet stolt
bakåt, och lämnade utan ett ord sitt föräldrahem. Hon flydde till honom, som numera var hela hennes
lycka, hennes allt. Efter en kort tid voro de man och hustru. I

Så, kom en dag katastrofen. Målarens modell, vilken redan länge hade haft ett gott öga till den
intressante konstnären, visste att så fängsla honom, att han en dag föll- på knä vid hennes fötter.
Den unga frun blev vittne till denna scen. Hela hennes lycka var grusad med ett slag. Först visste
hon icke vart hon skulle taga vägen; slutligen kom hon att tänka på sin gamle fader, och gick till
honom för att bönfalla om hans förlåtelse. Men den gamle stolte adelsmannen kunde icke förlåta sitt
barn, och hon blev avvisad. Förtvivlad irrade hon omkring med sitt barn, tills hon nedsjönk på en
bänk. Här fann henne hennes förut avvisade friare, som nu tillsammans med sin älskliga hustru förde
ett lugnt och stilla liv; deras äktenskap var barnlöst. Han förde den olyckliga till sitt hem, där hon
fick den omsorgsfullaste vård. Vid uppvaknandet saknade hon sitt barn, och fann det i armarna på
den man, som en gång friat till henne. Förskräckt flydde hon ut ur rummet, överväldigad av skam.
Hon .ville gärna skiljas från livet, blott hon såg sitt lilla barn i goda händer; så bad hon mannen,
som hon en gång för-skjutit, taga"vård om hennes lilla barn, varefter hon lämnade huset och offrade
sitt eget liv, för att köpa sitt barns lycka. -

(Se vidare texthäfte, som säljes vid biljettförsäljningen.)

Den ärade allmänheten göres uppmärksam på att RECORD-BIOGRAFEN
äger förbindelse med de bästa och största filmsfirmorna och
följaktligen främst i programväg.

Pbogramhäfte il lll öre.
Biljetlpriser: 50 öre för äldre, 25 öre för burn.
vöfdsamt SJÖGREN & CARLSSON.

WWWWWWW

Umeå 1914, A.-B, Umeå Tryckerier.

g

m

 

    

E
E

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain