#5161: Record

å

ä
i
å .

WWW

  
  
 

 

giver y2-timmars-föreställning å

Vännäs lea er

lördagen den 21 februari kl. 8,15 cm..

Ur programmet må framhållas:V

.1- . Veckans nyheter.

Gaumont Journal.

Aktuela händelser i levande bilder.

2- i Gas- och vatten man nen.
Ett glatt och trevligt" lustspel.

.W

Tjugonde franska jägarregementet vattnar
sina hästar.

En bild som säkerligen kommer att väckab beundran hos alla.

4- i (f Den vackre doktorn.

Briljant amerikanskt lustspel.

En gammal doktor i Amerika börjar att mista sina patienter. En vån giver honom då rådet att

skaffa sig en ung assistent för att hjålpa sig med förrättningarna, och han skriver ögonblickligen till
sin nevö, som mottager hans anbud. Det visar sig också att det varit ett gott råd. Så snart nevön
installerat sig, gör han stormande lycka. Han är nämligen ung och vacker, och plötsligt bliva alla
damer i staden sjuka. Alla skicka bud på den nye doktorn och hans Våntrum år alltid fullt. Också
i sållskapslivet blir han oumbärlig. En dag år han på bal och alla damerna strida om honom.

Man anmäler då, att en dam vill tala med honom. Det år hans hustru. Han år nåmligen nygift
och blir mycket glad över att .se henne. Men den gamle doktorn ber honom att han för alltivårlden
skall presentera den unga hustrun som sin syster, annars skulle man ju förlora hela praktiken.

Detta gör han, och under det alla damerna kretsa om honom, göra alla herrarna henne sin upp-
vaktning.

Och medan han mår som en orm i en myrstack, mår hon som en prins i en bagarebod.

5- Mors namnsdag.
En skämtsàm och älsklig idyll.

Mors lilla Olle har naturligtvis sina mer eller mindre trevliga påhitt. l dag roar han sig med
att "tatuera" sitt ansikte på det rysligaste och drånker till slut allt i bläck. Men samvetet slår honom,
och når han till på köpet upptäcker att det år mammas namnsdag, ger han sig ingen. ro förrån han
lika barnsligt som ålskligt vunnit mors förlåtelse. V i

W Heltimmesskådespelet 
6!! Det stora ögonblicket

eller

En moders offer.

En grevedotters roman.
I huvudrollen: Fr. Henny Porten. i

Fadern hade försökt ersätta henne denna förlust, och låt

l sitt 192de år lärde hon kanna en ung målare, vilken
förstod att fullkomligt förvrida huvudet på henne. Han meddelade henne undervisning i målning.
En av faderns bekanta anhöll om hennes hand7 men hon avvisade honom. Fadern, som var mycket
uppbragt håröver, ville förbjuda henne att vidare umgås med konstnären. Hon kastade huvudet stolt
bakåt, och lämnade utan ett ord sitt föraldrahem. Hon flydde till honom, som numera var hela hennes
lycka, hennes allt. Efter en kort tid voro de man och hustru.

Så kom en dag katastrofen. Målar-ens modell, vilken redan lange hade haft ett gott öga till den
intressante konstnären, visste att så fångsla honom, -att han en dag föll på knäJ vid hennes fötter.
Den unga frun blev vittne till denna scen. Hela hennes lycka Var grusad med ett slag. Först visste
hon icke vart hon skulle taga vågen; slutligen kom hon att tanka på sin gamle fader, och gick till
honom för att bönfalla om hans förlåtelse. Men den gamle stolte adelsmannen kunde icke förlåta sitt
barn, och hon blev avvisad. Förtvivlad irrade hon omkring med sitt barn, tills hon nedsjönk på en
bank. Har fann henne hennes förut avvisade friare, som nu tillsammans med sin ålskliga hustru förde
ett lugnt och stilla liv; deras äktenskap var barnlöst. Han förde den olyckliga till sitt hem, dar hon

.Hon hade tidigt förlorat sin moder.
henne få en mycket sorgfållig uppfostran.

fick den omsorgsfullaste vård. Vid uppvaknandet saknade hon sitt barn, och fann det i armarna påY

den man, som en gång friat till henne. Förskråckt flydde hon ut ur rummet, överväldigad av skam.
Hon Ville garna skiljas från livet, blott hon  sitt lilla barn i goda hånderi; så bad hon mannen,
som hon en gång för-skjutit, taga vård om hennes lilla barn, varefter hon låmnade huset och offrade
sitt eget liv, för att köpa sitt barns lycka. I

(Se vidare texthäfte, som såljes vid biljettförsäljningen.)

Den ärade allmänheten göres uppmärksam på att RECORD-BIOGRAFEN
äger förbindelse med de bästa och största filmsfirmorna och
följaktligen främst i programväg.

Pregramhäfre il lll öre. 0125.! Musik. i
BillelllliiSEiZ 50 life lilll lllllie, 215 llle lill" llllTH.
vördsamt SJÖGREN & CARLSSON.

Umeå 1914, A.-B- UmeåTi-yckerier.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vännäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain