#5154: Record

2.

  
 

- l

 

 

Igive-r föreställningar à

- Gndlemplar usel Vin tln

söndagen den 8 mars kl. 8,15 em.

U r programmet mä framhållas:

Giaumont4 Journalen.

Äktuella världshändelser i levande bilder.

Innehåller bl. a: Parisermoder. Reims: Flygaren Prevost. Saint-Sazaire: Pansarbåt av stapeln.
Tanger: Kavalleriövningar. Baka: Brinnande Naftabruk. Kassel: Tusenårsfest. Engelska fältmaniivrar-
na 1913. Veckans skämtbild ("En djurvänff).

i

v.Studier ur djurvärlden.

Enastående sevärdhet.

l1. Lama från Sydamerika. l2.

Gazeller.

3. Springbocken.

4. Sekretärfogeln. 5. Myr-

björnen. 6. Röd och blå Macau och grön papegoja. 7. 5 män:s björnunge från Himalaya. 8. Arma-

dillo.

9. Matning av pingviner. 10.

Vit igelkott.

ll.

13. Kungspingvin. 14. Kräkskajan från Sydamerika.

Lemue med ringad svans. 12. Pelikaner.

Tilly i pensionat.
Två glada flickors upptåg.

Roligt- lustsp el.

 Varmt och kallt..J

Ett ingalunda kyligt förhållande e Amerikanskt lustspel.

De voro två gamla affärskamrater Baxter och VVestcott. Den ena hade en tämligen resoluti.

dotter, som trots pappans protester antar en tjänar-es skepelse och börjar arbeta. Den andre har en
vildbasare till son, och för att fä folk av honom låter han honom taga plats som isutkörare. Boy äta-
ger sig jobbet och avlämnar nu is även hos Baxter, där han träffar husets dotter Betty, i vilken han

förälskar sig. s - X l w, i
En kväll träffar Baxter Westcott ute och ber honom följa med hem. Hans dotter blir nu om-

bedd att ta in nägra förfriskningar, och just som hon

skall gå in med dessa, kommer Boy med isen.

    
 

de nyäefenf I

De bäda älskande glömma snart allt omkring sig, och Betty har inte en tanke för faderns förfrisknin-
gar. Dennex blir xotälig och kommer ut i köket, där han överraskar de båda unga. Båda degamla
gubbarna råka i raseri. Baxter för att hans dotter kysser en isutkörare och Westcott för att hans son
älskar en köksjungfru, men saken upplöses slutligen till glädje Och fromma för alla parterna.

X

M" Extranummer: "M

 Arbetaretågel den 8 februari.

Den mest utförliga bild.

Demonstranterna samlas à Norra Bantorget. q- Uppmarschen. -
Demonstranternas önskemål frambringas till statsminister "Staaff

1 i .- Heltimmesskådespelet "M
6- Hennes sagoprins.

En förtjusande idyll fràn en liten residensstad.
l 1 huvudrollen: Fröken HEDDA wERilloN.

Ensamrätt! Ensamrätt l
Innehållsförteckning :
k I. p II.

1. Grevinnan Hertha von Hemming. 16. Prinsen längtar efter torgflickan.
2. En liten ladugårdspiga. 17. "Jag mäste träffa den lillaj där nere."
3. Brevet från fästmannen. 18. "Det var min syster. Vi äro bäda frän slottet
4. "Jag kan inte få träffa honom, för jag skall I Hemmingen". i y

till torgs". f 19. "Pappa, jag har beslutat mig" för att resa till
5. Grevinnan erbjuder sig gå i stället. slottet". I i
6. På torget. 20. "Låt då. bliva allvar av förlovningen med
7. Prinsen. fröken Asta".
8. Det första mötet. K 21. "Min yngsta dotter är tyvärr icke i tillfälle
9. Prinsens far ser gärna en förbindelse mellan komma ner. Hon har skadat sin fot".

i sin son Och fröken Asta von Hemming. 22. Men skadan visar sig dess bättre inte vara

10.I Maruschka- och hennes skatt. så farlig. .. ,-,
11. von Wahlberg, Astas älskade, kommer på. 23. Maruschka som postillon diamour.

besök. 24. Mötet.
12. Brevet från ordonnansen. 25. Ungdomskärlek.
13. Prinsen kommer nästa fredag. 26. "Vi träffas i kväll under festen".

i 14. Två. bekymrade hjärtan. s - 27. Ett oväntat återseende.
t 15. .Lilla Hertha visar sig vara en briljant be- 28. Lycka på. alla häll.
skyddarinna. I i 4 7

  

Programhäite ll lll öre.

 

V Musik.

Billetlpriser: 50 öre för äldre, 25 öre för burn.
i vördsamr SJÖGREN & CARLSSON.

WWW;

Umeå .1914, A.-B- UmeåJ Tryckerier.

 

X.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain