#5151: Record

wlmlmlmlmltlvàlmlmlmlw

Obs! Uteslutande nyheter!

1
I  ff ...f ,

 

l i
1

 

i
x

 

(Specialteater för Kinematogra-

 

Alk All.

lo

Ahl;

giver två föreställningar å f

W y Goodtelnplarlokalen iiVindeln

söndagen den 7 mars kl. 6-7,.ao och 8,15 em.

(OBSJ Vid Barn- och familjeföreställninfgen kl. 6-7,3o visas ej Heltimmesskådespelet, men ersättas med andra stycken).

I I, Ur programmet
Gaurnont Journal.

1. Parisermoder.
liene Bernad.

Frankrike. Republikens president bevistar den stora franska sydväst-
manovern. ,

New Jersey. Har hotade en jattebrand. .

TarjOk (Ryssland). Vattnets högtidliga Välsignelse.

Rio (le Janeiro. Utrikesministern doktor Lauro Muellers ankomst.

Dresden. Har försiggick en imponerande velocipedkarneval.

Gruena. Arets segelregatta Vi Berlins segelklub . I

Spandau. Invigning av det nya rådhuset i närvaro av h. kungl. hög-
het prins August Wilhelm. " Y

9. ioWes (England). Båten "Mapple Leaf lv" slog iOsbornebugten ett
nytt Världsrekord. -

Hendon (England). De engelska flygarna träna för den kommande
l" flygveckan.

Veckans karrikatyrer, tecknade av Leonard: ffFlygskamt".

September 1913. De nyaste hattmoderna från Made-

mseeew

2- Robinet som .boxare.

Robinet åser en dag en brottningskamp, och känner sig genast så
tilltalad av denna ädla sport, att han rusar in på scenen och mot en dar
kämpande neger, Batala, alla brottares konung, och tilldelar honom ett
par valriktade örfilar. Hans barsarkaraseri får dock en ande med för-
skräckelse, ty en val passad stöt sänder honom åter ned till hans vänner.
Robinetntfordrar nu negern till envig. Två dagar efter att hava begynt
träna är Robinet redan så stark, att han kan välta en hel vedstapel .med
ett enda slag. PDagen för enviget ar inne, och Robinet ar så skrackinja-
gande7 att den stackars negern begynner skalva av fruktan, t. o. m. LLblekna".

Kollossal skrattsucces.

.3- Morrnonstaden Utah medV

Allt

i

.V

omgivningar. I

1. Frihetsparken. 7. Mormonernas tempel.
2. Barnens lekplats.  Lejonhuset, ivilket Brigham Young
3. Gamla staden o. provinsbyggnaden. levde med några av sina hustrur.
4. Major Samuel C. Park och med- 9. Den officiella bostaden föl-mormo-
lemmarne av stadsfullmäktige. nernas överhuvud.
5. Invandrarklyftan, genom vilken 10. Brigham Youngs kvarn, uppbyggd
Brigham, Young och hans anhan- år 1852. l
gare av moi-monismen år 1847 11. Brigham Young och två av hans

vdrogo in. l-

Hotell Utah.

hustrus gravar.

l12. VVandamer park.

llllilllllilll: lill lllmlillllälllllll 35 lill lill illle, lll iill lll hall; lill lila-lillaslälllillll ill lll. t lmllallllällu il lll lill.
.lönsamt sJöGREN e. cAansoN.

W Fin musik! .M

rnå framhållas:
l

13. Örnporten.

14. Forellyngel.

15. Unga foreller.

16. Mor och barn.
17. Poppelklyftan. -

En mycket vacker och intressant hild från mormonernas land, som alla böra se.

18. Stora 4 Saltsjön, 75 mil lång, 50
mil bred. f

19. Saltstenslager.

20. Månljus.

4- I De moderna hattnålarna.V

Lustspel för dagen.
Alla måste skratta åt detta verkligt roliga lustspell

s. i H". Extranummer: 

llnlelllel i llull lll llll. llll.

M" Defileringf för h. :t konungen. "H

6,- U" Heltimmesskådespelet .M

Tvillingbröderna.

NLSensations- och kärleksdrama i 2 avdelningar.

HUVUDPERSONER: 7. Samuel har ej heller i Amerika haft lyc-
Fabrikör James Bright., . kan med sig. Han har nu återvänt hem.
Samuel, hans tvillingbror. 8. För att tvinga sin broder till ett samtal,

väljer Samuel vägen genom fönstret.

Dorothy Fleet, Senare fm. James bngth" 9. samuelhai- gått fel. En tragiskt Olycksfall.

AVDELNINGAR; 10. Den förolyckades tjänare igenkänncr gär-4
- nlngsmannen.
I. . 11. uMin man är oskyldig?L

1. Samuel vill låna pengar av sin välsitucrade 12- "Denna llkhet - - -u
broder. H

2. Påföljande (lag. - "

3. Brevet från brodern: caHjälp mig annu en 13. Tidningsnotisen om häktningen.
gång och jag lovar dig att för alltid resa 14. Dorothy finner sin misstanke bekräftad.
bort". 15. Förberedelser till flykt.

4. För sista gången hjälper James sin bror. 16. På spar. .N l
Han skaffar honom biljett jämte reskassa 17. "Kom genast till hjälp. Jag har upp-
över till Amerika. täckt den verklige mördarean

5. På väg till nya världen. 18. Pappers-spåren.

6. 2 år senare. James och Dorothy dagen iö-- 19. Gripen.

re deras bröllop. 20. Åter lyckliga.

 

E-mgmlglm-NIENEEI

umeå 191,4. Aknebolager umeå Tryckerier.

llrlwlm

V

N

i
i
l

Vf

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain