#5148: Record

wlmlwl;  mlmlmlmlw
4 I L

i Q

 

 

 

 

 

  Obs-1 Uteshlmlg Yhetf!

   

f" .fil-im "j t

 

(Specialteater för Kinernatogra-

giver föreställning à

AIL

i Gaumont Veckojournal.

Aktuella nyheter från när och fjärran.

Lehmann som duellant.Å

Han expedierar sex utmaningar.

Den oförbrännelige Lehmann är bjuden på supé till kommerserådet
Diiwel. Han råkar redan på Vägen dit i klamnieri med några mötande och
får en första utmaning på duell.

Väl kommen till bjudningen, råkar han ut för ny otur i tamlouren,
med fortsättning i balsalen, och snart har han mottagit ett halvt dussin
utmaningar. .

Men Lehmann är inte ledsen.l När dagen för duellen ar inne, är han
sjalv laddad och expedierar med sin florett den ene efter den andre och
sedan hela högen. Stolt lämnar han valplatsen efter väl författat ärende.

S:t Gotthard.

Ny serie. livet. . . förbi . . .
I AVDELNINGAR: 13. Han var född av hederliga för-
" Ialdrar. . . i
 I. 141 Fick Vid sitt 162de år anställning I
.. I hos en köpman. . .4
Lustspel av forsta fang- 1- Segraren . 15. Men råkade idåiigasänskaper...
, HJartim Som fmna Varandra" 16. När man åter hörde från honom,
i" 33:11:21 beror på de upplysnin var han anställd vid en bank . ..
- I " i . T I 0 u - 17. Men en varetédiva, som han lärde
Jakten efter grisen. :ala-1 Jakan efhaua Om Edmfof- ..
gu na W" 18. Narrade honom i sina garn...
Mycket Skrattfetallde. 5. hitt i-encleZ-Vous. 19. Han försninade Vid banken D H A
91" :låätäafmsåfgäf 20. Och dömdes till långvarigt fan- w i
" j k " . gelsestraff . . .
8. Han maste hava Visshet. 91 D- ,-f 9 h ,- ., , 1" t
I . a . an ran an, Gripen at ang an,
n" Extranummer. "m lå, ggäåsnmgen, dock rymde a le.
0 I i " J 22. Under antaget namn döljer han
Pansarbaten Tapperhetens gru nd- H Sa förflutna. ..
n, . . 0 I 23. Vid skiljevägen . . .
I I  ll. När det förflutna talar. 24. I .en vision ser han sin mor. -
I 12. Brevet... 25. När alla drömmar brista.

Mycket intressant bild från grundstiitningen.

IVIwIVIn-mlwlkf mV!

 

w

 

 

.iVännäsTeater
i fredagen den 73 mars kl. 8,15 14em.

Ur programmet må framhållas:

 

fisk konst)

n" Heltimmesskådespelet "-

"SKUGGAN

eller

Hans förflutna liv.

En storstadsbild i två akter.

"l det förgångna finnes rikligt stoff till sorg och ånger."

Det är en bild ur livets strid, som här visas å vår bild.

Den unge

mannens fåfänga kamp att åter uppnå ett aktat namn, allt grusas genom

att hans förflutna upptäckas.

Biliellpris: v50 äre för äldre, 25 öre för burn.

 

Umeå 1914, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Och dyster och ensam vandrar han genom

programme u m i öre.

I men.. sJöGREN e. cARLssoN.
 mmm-mlmlmlmmglr

i

L

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vännäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain