#5147: Record

w åecoré-ååiagrgfen

 

 W sar .fam axfranummer  I -

f Pansarååfen .7åpvlrmlrfå491591154
I grundifàälnzhy .I vid H

x i llomfåzizlaflz.I I  i Å

I Y . myelref zhszessanf åilzl från4 yranafslåälmhyén. i,
i.
ä
ä
ä  
ä
i

 

x i Umeå 19l4, Aktiebolaget Umeå Trycker:

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain