#5146: Record

Alt 

Vi nyheter! é i

 

  

(Specialteater för Kinematogra- i fisk kons

giver föreställning å

 

 

 

 

-
. . 1 0 1
0 flm all ll älttll " l BTG b Il 1
. , . f st!
torsdagen den 72 mars kl. 8,36 em. -, " .-
Ur programmet må framhållas: " I N
Gaumont Vecko-ournal. i I I Å
0 .. - l m" Heltimmesskàdespelet m 
Aktuella nyheter fran nar och fjarran. Å i
Lehmann som du-ellant. 1 S K U G 1 - K
r Han expedierar sex utmaningar. i
Den oförbrannelige Lehmann "ar bjuden på supé till kommer-serådet I eller
DilWel. Han råkar redan på vägen dit i klammeri med några mötande ooh I
får en första utmaning på duell. - i
Väl kommen till bjudningen, råkar han ut för ny otur i tamlouren, v n I
med fortsättning i balsalen, och snart har han mottagit ett halvt dussin  X"
utmaningar. 4 f
Men Lehmann inte ledsen. När dagen förA duellen är inne, är han " " " vt1 akter. -
Själv laddad och expedierar med sin florett den ene efter den andre och En storstadsblld I t a
sedan hela högen. Stolt lämnar han Valplatsen efter väl förrälttat ärende.
"I det förgångna finnes rikligt stoff itill sorgoch ånger." i
" Det är en bild ur livets strid, som här visas å vår bild. Den unge
 I Vi mannens fåfänga kamp att åter uppnå ett aktat namn, allt grusas genom w
Lustspel av "Irsta fang- att hans förflutna upptäckas. Och dyster och ensam vandrar han genom ,
V livet... förbi...
  AVDELNINGAR: 13. Han Var född av hederliga för- v
Mycket skrattretande. åldrar. .. q ä
1 1. 14. Fick vid sia lade år anslanmng I
0 0 1 Seotfmn - 15 hos elåhpmatloi" "11k
- I " " .v . en raae1 algasasaper...
f .5 I iii-Jamal: Som fmna Vamndm- 16. När man åter hörde från honom,
 .. 1. - Q " lflenei " O . Y Var han anställd vid en bank . . .
 i o 4" llhtt.SVaY beror apa] de ullplysnfu- 17. Men en Varetédivafsom han lärde
v gar Jag-kan erhalla om lndert for- känna u I I
. Den mest tillfälliga 5 Xous 1395. Iliarraide hcäloàn i än: glam. . . Ä
Demonstranterna samlas a Norra Bantorget. - Uppmarsohen. --  20. ååffåe: :ilfllånåfaååt fän- :
" g " i" st mi " faaff. " I I o g 1" .i Ovelsestraff . ..
Demonstranternas onskemal framhnngas t ats nlster S 8. Han maste hava mshet- 21. iärifrån han, gripen av längta-n,
lg" ggglysmngen" dock rymde. . .
0 i. -J (am " I" 22. Under antaget namn döljer han
Pansarbaten Tepperhetens grund- H Sa förflutna.. . v
n . .. - o i. 23. Vid skiljevägen. . .
 I   I Å ll. Nar det förflutna talar. I "en vision-.ser han sin mor. -
o n I 12. Brevet... 20. Nar alla drömmar brlsta.
Mycket intressant bild fran grundstotnmgen. b
. g g o oo ao o. I no lo .0 I kn-
Blllelllllls. 50 Ole llll lllllle, 25 lll? lill lilllll. PlUQllllllllllllE ll ln Ole.
Å

vördsamt sJöGREN a CARLSSON. I :-
Imrmmmlhs

Umeå 1914, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

XAIVIwIV-wlrlwlrlwlw

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Bredbyn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain