#5143: Record

åhlähdwqwmwwmd

 

 

 

giver föreställningI å f..

Vännäs iealersalnnu

måndagen den 9 mars kl. 8,15 em.

Ur programmet må framhållas:

p

Gaumont Journalen. "  A 

Aktuella världshändelser i levande bilder.VV

Studier ur djurvärlden.

Enastående sevärdhet.

Tilly i pensionat.

Tvåfgradatfltckors upptåg. i    i 
i Roligt Iustspel. Q.

 s .Lä  " .if-"fäfää

 x ;.;;-.

Varmt och kallt.

Ett ingalunda kyligt förhållande - Amerikanskt Iustspel.

Arbetartåget den 8 februari.

l

6- I I Heltimmesskådespelet "m

SKUGGAN

eller

Hans förflutna liv.

En storstadsbild i två akter.

"l det förgångna finnes rikligt stoff till sorg och ånger."

Det är en bild ur livets strid, som här visas a vår hild. Den unge
mannens fåfänga kamp att åter uppnå ett aktat namn, allt grusas- genom
att hans förflutna upptäckas. Och dyster och ensam vandrar han genom
livet... förbi

AVDELNINGAR: 13. Han var född av hederliga för-

äldrar . . . -
I. . 14. Fick vid sitt 162de år anställning

hos en köpman. . .

å- Sagt-Men: f. I 1.- 15. Men råkade iaåiigasanskapef. ..
ä-  Som lnna Vamm Id" 16. När man åter hörde från honom,
- , i" 0 . var han anställd vid en bank...
4- M1tt.SVar beror spa de ugplysnäni 17. Men en varetédiva, som han lärde
gar Jagtkan erhalla om Edert for- känna I l I I
F fhltna hV- 18. Nar-rade honom i sina garn...
9- Ett I-endeZ-VOUS- 19. Han föl-Sannas vid banken . L.
6- 8 dagar Svenam- 20. Och dömdes till långvarigt fän-
7. Mörka (anlngar. I gelsesuaff I I i i
å. Iåanlmaste lmVà Vlsshet" 21. Däri-från han, gripen av längtan,
- PP Ysmngen- dock rymde . . .
10- Ensam - H i 22. Under antaget namn döljer han
H R sitt förflutna. . .
" 23. Vid skiljevägen. . .
ll. Når det förflutna talar. 24. I en vision ser han sin mor.
12. Brevet... 25. Når alla drömmar brista.

Programnäire i: 10 öre.
BllIBiillfiSEfI 50 ÖIE [Öl äldre, 25 ÖlB för blir".
man.. sJöGREN a. oARLssoN.

 

Umeå 1914-, A.-B. Umeå Tryckerier.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vännäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain