#5142: Record

giver föreställning å-

 

 

 

QPONQPUPPOEOH

àdagen den

kk...-

 

Ur programmet må framhållas:

Gaumont Journal. .

1. Modet i Paris. De nyaste dräkterna från firman Halke Diemer7 o. 0:0. - 2. Madrid. Pre-
sident Poincaré besöker på sin resa genom Spanien huvudstaden Madrid. - 3. Vernon Frankreieh.
Bilder från den stora automobiltävlan i Gaillon. - 4. Sali: Lake City (Amerika).
"Bergens profet", besöker trädgårdsstaden. -- 5. Solona (Amerika).
rades terräng till grundandet av en ny stad. - 6. Hartford. Här orsakades en förskräcklig järnvägs-
olycka. - 7. Buenos Aires. Amundsens polarskepp "Fram" blir på sin resa mot nordpolen detiförsta
Bilder från den årligen återkommande Okto-

skepp som går genom Panamakanalen. - 8. Milnehen.
berfesten. - 9. Leipzig. Minnesstoden av folkslaktningen, som högtidligt invigdes. -- 10. Stockholm.
Den årligen återkommande stora folkfesten "Barnens dag". - ll. Veckans karrikatyrer, Vtecknade av
Leornard: "Alla dansa Tango".

Sammy som flygare.

Komisk bild.

Montenegro.

Storslagen naturbild.

Onkel Rar.

Enastående roligt lustspel.

En stukad kurtisör.

j - Amerikanskt lustspel.

Han är en stor kvinnotjusare, den unge mannen.
därför blir han dagligen och stundligen påmind om sin barska Värdinnas närvaro.
andra saker. -
I en stor affär har han lyckats få syn på en förtjusande flicka, och han är-ej sen att söka
, hennes bekantskap. Han blir dock grundligt tillstukad.

M" Extranummer: "M

Pansarbàten Tapperhetens grundstötning
vid Norrbàdan.

Mycket intressant bild från grundstötningen.

M" Heltimmesskådespelet M

TROFAST KÄRLEK.

" , l huvudrollerna:

Anna.
Peter.
Poul Vang, jur. stud. X

i - Avdelningar:
I.

I hemmet.

En lycklig familj.

Brevet från platsbyrån. I
Anna reser till huvudstaden."
Avskedet från de kära.
Anna i storstaden.

Bondfångaren erbjuder henne hjälp.

I bondfångarklor.

. Studenterna på vakt..

Bondfångarna bliva brutala.
Poul Vang lägger märke till Anna.

. Uppträdet.

Annas befrielse.

. De hoppas på snart återseende.
. På platsbyrån. V

 

 

16.
17,
18.
19.
20.
1  f 

Drama i 2 akter.

En lek aviödet.

Anna får platsen.
Aterseendet.

Poul blir betagen i Anna.
På studentgille.

 

II.

. Några månader senare.

. Anna är sjuk.

. Läkaren uppdagar hennes tillstånd.
. Poul vill gifta sig med Anna.

. Fadern får honom att ändra sitt beslut.
. Efter födelsen.

. Anna och hennes lille son.

. För Pouls framtid reser Anna bort.
. Två år senare. Fattig och utan arbete.
. Anna finner en portmonnä.

. Frestelsen.

. Brevet från huvudstaden.

. Lekkamraten uppsöker Anna.
. Ett ädelt hjärta.

. Stilla lycka.

Den ärade allmänheten göres uppmärksam på att RECORD-BIOGRAFEN

äger förbindelse med de bästa och största film-sfirmorna och
följaktligen främst i programväg.

Progrfamhäfte ilwlli öre.

Biiiciipriser: so öre in mura, zs äre in bum. "
I vöfdsamf sJöcREN & cARLssoN.
, 

Umeå 1914, A.-B. Umeå Trycker-ist..

En trollkarl, kallad
För 250,000 dollars bortauktione-

Men betala sin hyra, det vill han ej, och
Han tänker på helt

 

mums

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain