#5141: Record

lin empai

Olycka. - 7. Buenos Aires.

B

     

 

 

l F i: N

giver föreställning å

 


055.1, Hmmm

E
HECUBD- i

 

gala nyå elen,

 

 

   

   

 

--.-r

söndagen den 29 mars kl. 8,15 em.

Ur programmet må framhållas:

Gaumont Journal.

1. Modet i Paris. De nyaste dräkt-erna frän-firman Halke Dieiner" o. Uzo. - 2. Madrid. Pre-
sident Peinearé besöker på sin resa genom Spanien huvudstaden Madrid. - 3. Vernon Frankreich.
Bilder från den stora autoinobiltävlan i Caillon. - 4. Salt Lake City (Amerika). En trollkarl, kallad
HBergens profet", besöker trädgårdsstaden. e-- 5. SOlOna (Åmerika). För 250,000 dollars bortauktione-
rades tel-rang till grundandet av en ny stad. M 6. Hartfurtl. Här orsakades en förskräcklig järnvägs-

skepp som går genom Panamakanalen. - 8. Milnchen.
bei-festen. - 9. Leipzig. Minnesstoden av folkslaktningen, som högtidligt invigdes. - 10. Stockholm.

Den årligen återkommande stora. folkfesten "Barnens dag". -

Leornard: HAlla dansa Tango".

Den ärade allmänheten göres uppmärksam på att RECORD-BJOGRAFEN

FDWFlQP-lPPJPDH

Sammy Xsom flygare.
i Kemisk bild.

Ainundsens polarskepp "Fra-in" blir på sin resa mot nordpolen det första

Bilder från den årligen återkommande Okt-0-

11. Veckans karrikatyrer, tecknade av

Montenegro.

Storslagen naturbild.

Onkel Rar.

Enastående roligt lustspei.

.. En stu kad kurtisör.

Amerikanskt lustspel.

Han är en stor kvinnotjusare, den unge mannen. Men betala sin hyra, det vill han ej, och
därför blir han dagligen och stundligen påmind om sin bal-ska värdinnas närvaro. Han tänker på helt
andra saker. V

I en stor affär har han lyckats få syn på en :förtjusande flicka, och han är ej sen att söka
hennes bekantskap. Han blir dock grundligt tillstukacl.
, .

H" Heltimmesskådespeiet .m

TROFÅST KÄRLEK.

I huvudrollerna:

Anna.
Peter.
Poul Vang, jur. stud.

Avdelningar :
Il.

l. hemmet.

En lycklig familj. -

:Brevet från platsbyrån.
Anna reser till huvudstaden.
Avskedet från de kära.
Anna i storstaden.

Bondfångaren erbjuder henne hjälp.

I bondfångarklor.
Studenterna på. Vakt.
Bondfångarna bliva brutala.

(

. Poul Vang .lägger märke till Anna.
. Uppträdet.

. Annas befrielse.

. De hoppas på. snart återseende.

. På platsbyrån.

 

 

Drama i 2 akter. .
16. En lek av ödet.
17.k .lämna får platsen.
18. Aterseendet.
V19. Poul blir betagen i Anna.
20. På studentgille.
21. Poul och Anna bliva hemligt förlovade.
II.
22. Några månader senare.
23. Anna är sjuk.
24. Läkaren uppdagar hennes tillstånd.
25. Poul Vill gifta sig med Anna.
26. Fadern får honom att andra sitt beslut. i"
27. Efter födelsen.
28. Anna och hennes lille son.
29. För Pouls framtid reser Anna bort.
30. Två är senare. Fattig och utan arbete.
31. Anna finner en portmonnä.
32. Frestelsen.
33. Brevet från huvudstaden.
34. liekkamraten uppsöker Anna.
35. ltt ädelt hjärta.
3G.

Stilla lycka.

 

äger förbindelsermed de bästa och största filmsfirmorna och
följaktligen främst i programväg.

iProbramhäfte li lll äre.

Billeiinriser: 50 öre för äldre.

m- Färbiudei för hum.

vördsamt SJÖGREN & CARLSSON.

Umoå-1 1914... .A.-il. "Umeå1 Tryckericr.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain