#5126: Record

ÅA ,

EE 065. l Meda-:glida nyäefer! 

I ll

 

 

 

 

  

 

giver föreställning å

in templarlnkalen i Vin eln "

sänd. den 3 mai kl. 8,15 em.-

. Ur programmet må framhållas:

 

 

 

 

l

717

 

Kinematografisk veckorevy.

Aktdella bilder från hela världen. Alltid intressanta bilder

V Robinet tränar.
VW ÅMCRS VÄGÅR "

eller

RingenI i pepparkaksdegen.

.Start lustspel från LUBIN.

lm ikväll-.Jm
-IWMVVVVBH

 

 

 

Ed Yale och Arthur Bishop åro kompanjoner
och begge åro förälskade i Mabel Taylor, vilken
bedrager Arthur. Hennes syster Kate år kår iEd.

.- En dag roade sig de unga flickorna med att baka
och de bagge månnen försökte att hjålpa dem.
Arthur lånar Mabel sin ring, som hon såtter på
sitt finger, men den glider av och faller ned i
degen. Senare giver Mabel en kaka till Arthur.
Sedan upptåcker han att ringen ligger i denna
kaka. Nästa dag år Mabels födelsedag, och för
de bagge rivalerna förklarar hon att hon vill för-

E

Den. berömda konstnårinnan.

Minnen från förr.

Boken, som skall göra henne berömd.
Renée och Cleo. l

isewwe

ffDen vilsegångnas roman".
Aven systern låste denna bok.
Hon beslutar uppsöka systern.

stå i lågor. ,
Henry på våg till brandstållet.
Oga mot öga. -

11. Hon besvår henne att gå.

gång i varandras armar.

systerns bröst.
14. Cleo sveper sin egen kappa om henne.
15. Då höres en automobil utanför.
16. Gleo skyndar ut för att möta maken.

hon vanmäktig ned.

hennes hjålp.
19. Hon blev tagen för Henrys maka.

det förflutna.
21. Cleo Vaknar till sans.
22. Hon ser systern vid makens bådd.
23. För-tvivlad går honf.
24. Brevet.
25. Nina lyckas finna en förevåndning att gå.
26. De båda systrarne.

 

 

Vid minnet av alla dystra timmar från
systerns barndom skriver hon boken:

b

7. i

8. På vågen hör hon att Renées fabriker
9

10

12. Men hatet svinner, systrar-ne ligga en

13. Snyftande lågger Nina sitt huvud mot

17. Nar hon hör att han blivit sårad, sjunker

18. Nina hör systerns rop och vill ila till

20. Hon följer viljelöst med till Henrys bådd.
Hon har ju svurit att för ingenK omtala

 

 

lova sig med den, som giver henne den basta
gåvan. De köpa bågge praktfulla juveler och
lägger dem i sina pulpeter på kontoret. Ed
gömmer Arthurs gåva och låser in honom och
så Aspringer han åstad med sin gåva till Mabel.
Arthur kan icke finna sin gåva, men. slipper dock
ut och skyndar till Mabel, för att giva henne
kakan med ringen. Syster-n Kate har emellertid
också spelat Ed ett spratt, och det slutar med att
bagge unga flickorna få sina lijårtans utkorade.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlä

Heltimmesskàdespelet

lien vilsegängnas mman.

Mimiskt drama i 3 akter av Frans Hofer.

Personer:
NINA och CLEO, tvillingsystrar.
HENRY oieos make.
DOKTORN, Renées vån.

Avdelningar:

27. Hon visar henne bort.

28. Brevet: Jag har sett allt. Jag har sett
hur du söker trånga dig i mitt stålle.
Jag förlåter dig, men du måste ögon-
blickligen låmna detta hus. Du år icke
vård . . . . i

29. Nina besvär sin syster att höra henne.

30. Bortjagad.

32. Låkaren låmnar samtidigt huset.

33. Han får se Nina gå och tror det vara
vannens maka.

34. Misstanken.

5 Nina upptäcker" förföljaren och lyckas

undkomma honom.

36. Låkaren tror att vännen blir bedragen.

37. Han ligger på lur hela natten, men hon
vånder icke tillbaka.

3 . Vid sjukbådden.

39. Låkaren förebrår Cleo hennes uppförande.

40. ffVar har Ni varit?u

41. Hon förstår att det år hennes syster, sa-
ken galler.

42. Maken hör vad som för-siggår.

43. Han stöter henne från sig.

i 44. Blott ett ord och hon skulle vara råddad.

45. Förtvivlad.

46. Ovädret.

47. Han. tror sig se sin hustru.

48. Askknallen.

49. En fruktansvård blixt.

50. Den döda vid fönstret.

51. Straffet har nått henne.

52. Men vid dörren står hans egen hustru..
53. Gåtan förklaras. i

 ImkaIL-kåiÄAÅA
VVVVIIwwme

YÅ"lin-iin

 

 

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
. 31. I trådgården. å
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
å
S
S
S
S
g

mmwmmmwwwwmwwwmwwmwmmmmwmmwwmw

Biljettpriser; 50 för äldre, 25 öre för barn. i
Vördsamt 8: Carlsson.

 

 

Ä I Å 4
någkm, g Å Å    i  i  

sr

Ä

il

.Em-...721
IEE-

 

 

 

EZ?
i

 

Umeå. 1914, A.-B. Umeå. Tryckerier.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain