#5098: Röda Kvarn

Entré 35 öre.

lnlaj lll-ll anemll lll, i n. (lill em.

(Kuponger gälla men säljas icke.) Manskap och skolungdom 25 öre.

Förbjudet för barn under 15 år.

 

 

PRozc-Enm.

Musik av gjligljjkgglgml lllullnlslel: lillen lllllllllll ull hell J. llllll-lllillllllil.

 

 

 

. M. Konungens tes

.0

Ank omsten.

3.

Inspektion- av gmelnadjärregementet.

lill lllulllll: llll llllllll HEEH-lllllllll.

i Karlskrona.

1.
2. Konungen avreser för att inspektera forten.

En dag med de Engelska Boyscouterna.

 

.GD .Ultch

999733

 

X.
LQX

 

eeeewe

gafNya 

il

. Belgiska trupper på väg mot Belair.
Belgiska soldater med granatkartescher.
Erövrade kanoner.

På utkik.

Antwerpens befolkning flyr.
Engelska pansarautomobiler.

 

sm
il

 

 

 

l
43

En besvärlig hund. H

Komisk scen.

il=Apacherna.

Drama från

Carmencita, premiärdansös vid "Folies Waltteau".

DleAlMlAlTS .HU VUDF IGlUERlElR:

Greve de Rochelnoise, hennes älskare.

Raymond; kallad "manmen med kabinen".
Carnier, efterlyst apache.

Mästerdetektiven.

lFörsta avdelningen:

Ett uppskakande rykte.

Greven söker hjälp hos detekti-
ven.

Det .gäller Carmencitas juveler.

Polisen tror ej på ryktet.

.Detektiven åtager sig uppdra-
get.
Bakom "Folies Watteans" ku-

lisser.

En för-sta undersökning.

Ingen anledning till oro.

I den Vackra Carmenoitas kläd-
loge.

Juveler för en miljon.

2"Mannen med karlnnien,7 som
:masköiz
Brotten planläggas.

.En falsk påkläderska.

Raymond. besluter spela över-
-stepräste-ns roll.

Bakom den intet anandesl rygg.

Överfallet.

Under fallsk mask.

Ett vå-gsam-t steg.

.Detektiven som inaskinist.

Beredd att upptaga kampen.

Ridån går upp.

Ännu enl av banditerna på sce-
nen.

I komplett med den
brandsoldaten.

:Dansersk-ornas hymn.

Offer-dans.

Oarm-encitas entré.

falske

de beryktade bil-banditernas skräckvälde i Paris

i 2 akter och 90 scener.

Medlemmar af
det fruktade

Raymond sliter sig lös.

Under Paris gator.

En vild strid i tunneln.

"Banditen i den fallne igendar-
mens kläder.

.Detektiven som. arbetare.

Undkommen gen-om sin fräck-
het.

Upp i den väntande automobilen.

Detektiven på jakt.

En spännande förföljelse.

I su-sande fart utåt landet.

Nära målet. I

Detektivens bil sönlderlskjuten.

I fängelset.

Till målet på andra vägar.

Förklädd som apachekvinna.

Vaninnan går i fälla-n.

Gömstället uppenbarat.

I valnmäktigt raseri.

Överli-stad.

Det gäller att inlfånlga leen und-
sluppne.

Vid statyn.

7lllllannen med4 ikarbinen" nalkas
i sin falska uniform.

Där tjuvgodset är gömt.

Banditeh-efen triumferar.

Detektivenls mästerkupp.

:Den levande statyn.

Äntligen fast.

Til-l fängelset.

.Iuvelerna som bevis.

Hos Iden tröstlösa dlansöslen.

En. återvunnen rikedom.

Louise Matteaux, lRaymonls väninna. banditbandet.
29. Danserskan offrar .sina juveler 55-.
till gudens ära. 
30. I den falske över-stepråistens han- 60.
der. 61.
31. Brottets fullbordan.
32. v Oarnier antander kulisserna. 62..
38. Elden är lös! 63.
34. Hemsk panik..
35. Banditerlna. försvinna med sitt f
(1.4.
byte. 65
36. Upp i den väntande bilen. "
37": A a herna öika vill-eL-vallan. 66"
I) C .
348. I-Iiela scenen i lå for. 67-
. .. å.. . es
39. De :innestanigida raddas. 70"
40. Brandkåren .i arbete. F1-
41. Bland Irykande ruiner. .12"
4:2. Detektiven söker gatans lösning. 
43. Ett av elden skonat dokument. q"
04A. Detektiven på. spår. éö.
45. 7lInfinn Er i aftonl å Taverne .;.,G"
Royale". ,:.7"
78.
Andra avdelningen: 79
46. På bil-apaehernas mötesplats. 80-
47. Delektivenf som kypare.
48. Ett ogenerat sällskap. 81.
49. De misstänka, anlända. 
50. Två lyssnare. I 83.
51. En signal. é.
152. Gendarme-rna störta in. 85.
53. Banditerna skjuta sönder- lanl- 86.
porna. 87.
54-. Övermannade. 818.
5-5. Detektiven avslöjatl sig. 89.
56. I ursinnigt raseri. 90.

Publiken. i extas.
Kuppen nalkas sitt avgörande.

OBS .! Lördag

e.
til.

Bort mot fängelset.

Två1 kyssar -oeh ett tack för li-
vet.

ingen föreställning å Gamla Kvarn.

Slmlall lll. l. 5 um ll (lill 7) smala: vall av nnnslàlmlul som är llllàlul lll bam samt ull .slim slälesnl Ilallal
Straffångens ädelmod..

Entré 25 öre. Barn 10 öre.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain