#5096: Gamla Kvarn

lmnmnmmnndhnmnnnnnwnn

m- Emré 25 öre. Barn 10 öre. m

 

P oss: söndag "kr 4,30 0. 5,30 em. NAPoLEoN.

m Vanlig entré 25 och 10 öre. "m

 

 

 

QQQQQQQQWWQQQWWG

.eeeeå e R oe R. Äm åeeeee

oaeooeooooeeeeaaeae

 

 

 

 

 

tenn del märkvärdigt landskauel "regn "

I detta vidsträckta område av Nordamerika, som delvis är mycket bergigt, delvis
rikt på fruktbara dalar, ha ingenjörer och arbetare fullbordat jätteföretag till underlättan-
de av kommunikationerna till lands och vatten. l

Over floden Crooked har en bro djärvt kastats. Vid floden Clackamas är järn-
värket Cazadero installerat. Nedanför den kolossala dammbyggnad, som afspärrar ström-
men, äro Portlands spårvägskompanis verkstäder belägna, och vi få där göra ett litet
besök och bl. a. se de ofantliga vattenturbinerna, som var och en utvecklar 5,000 häst-
krafter. i

eeeeeeeeeeee

Petter mellan två eldar.

Komjsk scen av Prince.

"Vilkendera skall jag väl taga, baronessan de Croissy eller grevinnan de la Va-
renne?" Se där den fråga Petter ställer till sig själv, där han sitter med de båda skönas
porträtt framför sig. "

För att få ett slut på denna pinsamma ovisshet, beslutar han sig till sist för att
börjande med -grevinnan de la Varenne i tur och ordning göra de bägge damerna sin
uppvaktning. Men som Petter är en blyg natur, har han ingen framgång alls hos den
sköna grevinnan, som en vacker dag skickar honom följande biljett: "jag gifta mig med I,
Eder! Är .Ni tokig? Ni är alltför blyg! Kom ihåg, att man måste gå hröy I
väga, om man vill hava framgång hos lwiunornaltL i L. i.     . v

För-tvivlad vänder Petter nu suraIA blickar .rt-ill 1hannnessan d-erCroissy. Men han tager
tydligen grevinnans råd .alltför miycketqlefter bokstaven, ty det dröjer ej länge, förrän han
av den svärmiska och poetiskt anlagda baronessan får mottaga följande kalldusch iform
av ett litet rosendoftande brev: "Skulle jag gifta mig med Eder, min stackars Petter?
Vad tänker Ni väl på? Ni går alltför brutalt tillväga, och kom för framtiden ihåg, att
kvinnorna framför allt sätta värde på ett försynt uppträdande.K s

Petter står efter att hava läst dessa rader under ett ögonblick som fallen från
skyarne. Men hans nyförvärfvade erfarenhet af kvinnohjärtat kommer honom likväl så
småningom till pass, ity att efter en kort tids fortsatt belägring båda damerna förklara
sig villiga att med honom knyta hymens band. Denna oväntade framgång försätter
Petter i ett om möjligt ännu värre bryderi än förut hans motgångar. Slutet blir, att den
stackars Petter får besanna sanningen af det gamla ordspråk, som säger: "Den som fikar
efter mycket, mister oftast hela stycket!u

eoseoeeeeeeeeeo

aa)QQQQQaäääöäämääääääääämää

re:
fira,

          

,, , 1.
vc: till:I 4" 

Intressanta, aktuella bilder från

våra militärers övningar på Gottland.

 

--= sNoKEN. ----

Snoken är en fullständigt ofarlig orm, ty den har inna"gifttänder. Den lägger sina
ägg, vilka äro av duväggens storlek, i någon gödselstack.

Snoken simmar mycket bra och slingrar sig med lätthet upp i träd och buskar,
där den tager de fågelägg, som finnas inom räckhåll.

Briljant nyhet frånl den världsberömda amerikanska film-firman

THE VITAGRAF CO.

f Den tändande gnistan

Lulus docka.

OBSJ Huvudrollen i detta drama utföres av den framstående
skådespelaren MAURICE COSTELLO.

l

Den unga flickan och hennes trolovade bliva ovänner, enär hon ej vill förlova sig
innan hon reser bort på en längre tid. - Ingen av dem båda vill heller förödmjuka sig
att taga första steget till ett närmande varför ej någon försoning äger rum.

Emellertid skall den unga flickans lilla niece, som heter Lulu bliva det stridande
parets goda ängel. Hion slår nämligen en dag isönder sin lilla docka och då hon hört
talas om att i huset bor en doktor, går hon in till denne och ber honom kurera den
kära leksaken. Och road går vår hjälte in därpå.

Men denna händelse skulle föra den unga flickan och hennes f. d. käraste ansikte
mot ansikte och de båda känna snart att den gamla kärleken ej är glömd Voch förenas
-på nytt. Nu skiljas de nog aldrig mera.

teaeooeeeeeeeaeeeee

Program 5 öre, Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter. -

seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

QQQQ

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain