#5069: Gamla Kvarn

lllrllg lll ll ll. lHll lll lilnlll lll lll lll. ll. -l-lll lm.

 

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
I

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öreI

.9535
ll

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1::"

Entré 25 öre.

OBSJ

Barn 10 öre.

Salongen är väl uppvärmd.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQG

 

 

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Pathés aktualiteter nzo 2.

1 Eldsvådan vid Birger Jarlsgatan 18, den 31 september 1914.

2 Instruktör Linde undervisar i boxning.

3. Finalen om Svenaka Fotbollsmästerskapet.vid Råsunda den 1 november 1914.
4 Idrottstävlingar i Stadion den 1 november 1914.

Bröllopsdagen.

Drama.

Två vänner Donald och Herbert, älska båda Ethel Morris. Hon har först för-
lovat sig med Donald men gör slut med honom för att gifta sig med Herbert, som
är rik och överöser henne med gåvor. Herbert beder Donald vara marskalk vid
bröllopet och denne samtycker. Vid bröllopet glömmer sig Donald så, att han söker
kyssa Ethel. Herbert kommer till i detsamma, och då han finner dem mycket upp-
hetsade, fattar han misstankar. En fläck, som Ethels violbukett efterlämnat på Do-
nalds skjortbröst överbevisar Herbert om, att hans hustru bedragit honom på bröl-
lopsdagen. Han lämnar strax i vredesmod huset. Donald uppsöker honom emeller-
tid och erkänner, att han var den ende skyldige. Efter denna förklaring kommer
åter försoning till stånd mellan de båda nygifta.

En original kurlis.

sKÄMTBuJL

Vattenfall Yi Nordamerika.

Vacker naturbild.

Det är intressant att se, huru småfloders och bergsbäckars vatten samlas ihopa
för att förse storstaden med dess behov av vatten. Det är just vad denna film
åskådliggör, på samma gång som den visar oss de vildaste och mest otillgängliga
klipplandskap, och vi få bland annat se en bro, där det sannerligen ej är rådligt
att gå över för dem, som lida av svindel.

 

.lf

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

Min dollar."

Dramatisk scen av MICHEL CARRE.

En ung flicka uppvaktas ivrigt av en löjtnant vid ett jägareregemente.
Innan förhandlingarna bringas till slut, tror sig fadern böra underrätta
officeren om att den unga flickan adopterats av honom .vid tre års ålder.
Officeren fäster intet avseende därvid.

Men på bröllopsdagen, då de ungas lycka är som störst, uppen-
barar sig flickans riktiga moder och återfordrar sitt barn. Det är en
stackars fattig kvinna, som nedtryckts av sorger och bekymmer, ävensom
av umgänget med en lättjefull och på rusdrycker begiven man, som är
hennes älskare.

Lagen är på denna punkt mycket bestämd. Den stadgar, att den
unga flickan skall lämna sina fosterföräldrar och följa sin köttsliga moder.
KnappastA kommen till det kyffe, som bebos av hennes nya föräldrar, ro-
par den stackars flickan, förtvivlad över de scener hon får bevittna i hem-
met, höglutt på hjälp. Lyckligtvis är hennes trolovade nära. Han träder
in, åtföljd av ett par poliser, och den berusade fadern föres till häktet.
Modern som misshandlats av sin älskare under sina försök att skydda sitt
barn, insjuknar och dör på lassarettet, sedan hon återgivit sin dotter åt
hennes fosterföräldrar och åt hennes trolovade.

Allt blir sålunda gott och väl igen, och hela detta äventyr förefaller
de däri intresserade såsom en elak dröm.

 

 

 

 

L.
Bunny har tangolelrer.

sKÄMTBILD.

 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

QQQQQQQQQQQQQQQQQ

eeeeå e Role R. .m åeeeee

  

Q

QQQQQQQQ

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain