#5065: Röda Kvarn

I tré 35 öre. .(Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre.

PROlER..m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik av gnliglnpkgglgm iiulinisin: iiiinn iiiiiiiili uiii inn J. iiiiiI-iitiiiiiii.

lllil lllliiiilii: lill llllllll llllll-lltllllltl.

"Orléanska jungfrun"

- Historiskt skådespel i 2 afdelningar. - i

 

 

 

   

Skådespeiet är iscensatt av Pathé Frérés och inspelat på de platser de
historiska händelserna tilldragit sig.

FÖRSTA AVDELNINGEN. - ANDRA AVDELNINGEN,

1. Engelska hären belägrar Orleans. 1. Jeanne sänder uppmaning till engelska
2. Stormningen. hären att draga sig tillbaka.
3. De belägrade göra ett förtvivlat mot-, 2. Engelsmännen neka.

stånd. 3. Jeanne hänför soldaterna med sitt mod.
4. Stor nöd är rådande. 4. Stormningen av bastiljen Saiet Loup.
5. Jeanne derc. 5. Fransmännen slås tillbaka.
6. Jeanne får uppenbarelsen. 6. Jeanne störtar sig i striden.
7. Hon begiver sig till sin onkel. 7. Hon såras av en pil.
8. Inför kapten de Beaudricourt. 8. Bastiljen faller.
9. Jeanne föres till Karl VII. 9. Trupperna hälsas med jubel.
10. Konungens list. 110. Stora och lysande fester anordnas.
11. aDu är konungen!a 11. Engelsmännen begära burgundernas
12. Karl blir hänförd av Jeannes tro. I hjälp.
13. Hon får överbefälet över hären. 12. Jeanne utpekas som trollkvinna.
14. Engelska kavalleriet är i antågande. 13. Jeanne för sin konung till Rems.
15. Guvernören sammankallar stadens främ- 14. Den högtidliga kröningen.

ste. 15. Jeanne faller i bakhåll och tages till
16. Engelsmännen uppmanar de belägrade . fånga.

att giva sig. 16. I fängelset.
17. Man beslutar hålla stånd. 17. Hon dömes som kätterska till döden.
18. Den 29 april 1429. 18. På Rouens stora torg.
19. Jeanne driver fienden tillbaka. 19. Bålet antändes.
20. Hennes segrande trupper göra sitt in- 20. Matyrdöden.

tåg i staden.

 

 

 

OBS.!V fier Ringvall à Röda Kvarn.
" JIxel som lurisl.

Humoresk av Georg av Klercker.

1. aSöta flickor, var ligger värdshuset?u 6. Axel i Morfei armar.
2. "Det ligger två mil ditåt.a 7. aDär gingo tre jäntorff
3. aDen som hade en iskall pilsner.a 8. Morgonbestyr.

4. Axel söker nattkvarter. 9. aTyst!u

5.

aHerrn där vill ha husrumf

 

 

f .
Gamla Kvarn. 1

Lördag kl. 6. (lill 7) le. m.
.Söndag kl. 5, 6 a. 7 (lill 8) em.

Entré 25 öre. - Barn 10 öre.

X

 

 

 

 

Ägg: g- Förbjudel för barn. , .M ...7:

.tex - - g fr

Program 5 Öre. Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

X

Å

 

 

 

gor

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain