#5064: Röda Kvarn

...t-"WOW

  
  

 

 

 

f Tursdag [len åellllll] [lill 7 i lill. ll. g li, l, lll. 9. lll" I" lll-l vw

än .. Entre (-351 öre. (Kuponger gälla.) Barn, skolungdom och manskap 25 ere.

 

 

 

 

 
   
  
 
    
    
   
    
          
 

Bm. .V nnmsttr; tant w autism tm nn rJ. attt-ntmnts.
= I tm nvueln: nu mmu ttm-ntmnts. w

 

 

 

Musik avP Is-ulifslurlttsl

Krigsskådespelet W I

titt-MI S

 

i

   

Säsongens . första nyhet från den danskaÅ firman
KINOGRAFEN.,l
f 1l huvudrollen som miliitäraviatören Boris Tschakowski

ElNAR ZANGENBERG.

I denna film användes all- den modärna
krigskons tens Xförsförelselfedskztp: flygmaski-
ner, flygmaskinskanoner, rlcrigsautomkolbiler
m. m. Det är en avsde måst spännande ochk
djärvasf inspelade-bilder som förekommit.

4

AVDlElIJN INGÅR-NA : 1
1- Kriget är Oundvikligf- v 23. En räddningsplan utkastas. få
2- Hos krigsministem- 1 24. Filen i brödet. "I
3. .Boris Tschakowski eftensändies. 25. "Hämtar dig i flygmaskin.,
A. Ett farligt uppdrag. , 1 Mod." i 1
s. .AW-tm; 1 26. En djätv klättring.
6. I Adrianopel. 1 27. Flykten upptäckes. -
7. På hotellet. I 28. Allarmskottet.
8- .På spaning. - " I 29. En farlig situation.
9. I fästningsverken. , 30. .Envågad kupp-
10. Turkarna äro van-made. 31. Över den isuppfyllda graven.
11. Det rätta ögonblieket. , 32. Undkommen.
12-L Vaktposten upptäcker spionen. 33. f,A.eroplan.et upptäckas. i
13. Förföljd. , i 34. Flygmaskinskanonen utgår.
14. I motorbåten. 35. Boris kommer ombord på flyg-
15. Htan uppmäter djupet framför maskinen-
fästningen. - f 1 36. Ett förödande skott.
(16. Den turkiska dpolisbåten, går ut. . 37. Åter undkommen.
X17. Ett kanmmskott. 38. Vid nkogshyddan.l
18. En spännande jakt. v 39. Ett överfall. i
19- Motorn går sönder. I 440. Boris bemäktigar sig en häst.
20. lEtt lyckat skott. - 41- Förföljd. V .
21. Botri-s fiskas upp som Xkrigs- 42. Vid de bulgariska förposterna.
r fånge. i I 1 43. Ett dödande skott. I
22. Värden är mutad av lbnlgarenmtt. 1 44. HFör fosterlandet. 1

 

 

 

i.- fmåm I.för barn- i

program 5 öre, Umeå 1914. A.-BL västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain